Černý: Lounská nemocnice je v okrese základní

Za rozhodující nemocnici okresu Louny považuje Ministerstvo zdravotnictví ČR Nemocnici s poliklinikou (NsP) v Lounech. „Ta je základní nemocnicí. Městská nemocnice v Žatci je pouze doplňkovým zdravotnickým zařízením a smlouvu na poskytování akutní lůžkové péče…

LOUNY / ŽATEC – má se zdravotní pojišťovnou uzavřenu zatím jen do 30. září 2001,“ odpověděl na otázky našeho deníku Otakar Černý, mluvčí ministerstva. NsP Louny má přitom stejnou smlouvu až do roku 2004, dodal. Platby od zdravotních pojišťoven jsou základními zdroji financování nemocnic. V koncepci zdravotnictví na Lounsku se podle Černého žádné zásadní změny nepřipravují. „Bude však potřeba vyjasnit potřebnost akutních lůžek v okrese, a to v rámci vyšších územněsprávních celků. Vypracování koncepce zdravotnictví okresu bude jedním z hlavním úkolů nového Ústeckého kraje,“ připustil na další dotaz mluvčí resortu.

Jak nemocnice v Lounech, tak „špitál“ v Žatci byly původně zařazeny do privatizace a měly být tedy odstátněny. Nemocnici v Žatci nakonec skutečně převzal v říjnu 1997 nový zřizovatel, jímž se stalo město Žatec. NsP v Lounech naopak nakonec byla v roce 1998 usnesením vlády vyjmuta z privatizace, takže nadále zůstává státním zařízením. Obě nemocnice mají společné obtížné získávání finančních zdrojů a tudíž složité hospodaření, což se týká obecně celého resortu českého zdravotnictví. V obou nemocnicích Lounska se taktéž poměrně často střídají ředitelé.

NsP, Deník Lučan, 9.5.2001

Ohodnoťte tento článek!