Certifikace ve zdravotnictví by mohla pomoci minimalizovat chyby

Certifikace zaručuje vysokou pravděpodobnost reprodukovatelnosti výsledků, minimalizaci chyb a efektivní provoz zdravotnického zařízení. Podle zprávy amerického…

PRAHA – Certifikace zaručuje vysokou pravděpodobnost reprodukovatelnosti výsledků, minimalizaci chyb a efektivní provoz zdravotnického zařízení. Na semináři „Potřebuje české zdravotnictví certifikace?“ to uvedla místopředsedkyně Sdružení pro certifikaci systémů jakosti Marie Šebestová.

Jak dále Šebestová informovala, certifikace zdravotnických zařízení je jednou z metod, jak snížit počet zbytečných zdravotních komplikací, které jsou způsobeny nedůsledností zdravotnického systému. Podle zprávy amerického lékařského institutu každý rok umírá nedůsledností prevence v lékařské praxi 98 tisíc Američanů. Příčiny těchto úmrtí nejsou ve špatné práci zdravotnického personálu, ale v systému, který neumožňuje dostatečnou kontrolu a prevenci chyb. Jedním z řešení tohoto problému je zavedení systému řízení jakosti ve zdravotnictví, stejně jako v jiných oborech lidské činnosti. Přestože podobná data jako v USA nejsou v České republice známá, předpokládá se, že problém bude obdobný. Proto bylo pro přípravu komplexního programu zvyšování kvality a efektivity na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví zřízeno Centrum pro řízení kvality ve zdravotnictví. Jak Šebestová dodala, toto pracoviště, fungující při Státním zdravotním ústavu, má za úkol pracovat jako metodická, koordinační a informační základna pro certifikaci v resortu zdravotnictví.

ČIA zpravodajství, 20.1.2002

Ohodnoťte tento článek!