Červený kříž bude dostávat pravidelné příspěvky od ministerstva

Český červený kříž (ČČK) bude nově dostávat pravidelný příspěvek od ministerstva zdravotnictví.

S návrhem souhlasila vláda, po jejím jednání to řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Dosud organizace musela žádat o dotace z grantových programů ministerstva. Nově by měl ČČK každoročně získat 23,7 milionu korun.

„Chybělo tam nějaké průběžné financování ze státního rozpočtu. Vláda se usnesla, že peníze budou poskytovány formou příspěvku prostřednictvím kapitoly ministerstva zdravotnictví. Pro Český červený kříž z toho plyne určitá jistota fungování,“ uvedl Ludvík.

Podle materiálu pro dnešní jednání vlády musí ČČK každý rok žádat o dotace z grantových programů. „Příspěvek na činnost jako takovou mu poskytován není, ale ČČK předkládá jednotlivé projekty, které jsou pak posuzovány v rámci dotačního řízení. Některé úkoly ČČK se k financování formou účelových dotací nehodí, a bylo by tedy vhodné je nahradit příspěvkem na činnost,“ uvádělo ministerstvo v předkládací zprávě.

Podle výroční zprávy za rok 2015 organizace získává finance i od jiných státních institucí, soukromých dárců a firem. Od ministerstva zdravotnictví loni ČČK obdržel 15,7 milionu korun. Celkový výsledek hospodaření ČČK byl minus 3,6 milionu korun, přičemž náklady činily 44,5 milionu korun a příjmy 40,9 milionu.

Červený kříž bude dostávat pravidelné příspěvky od ministerstva
Ohodnoťte tento článek!