Češi dali loni za léky na recept a prostředky 8,6 miliardy korun

Téměř 8,6 miliardy korun zaplatili Češi loni za léky na recept a zdravotnické prostředky. Je to 0,7 procenta více než v roce předchozím. Mnohem rychleji, o pět procent, stouply výdaje pacientů za volně prodejné léky a prostředky, dali za ně téměř 7,8 miliardy.

Tržby lékáren se loni blížily 72 miliardám, z toho za léčiva 63,6 miliardy. Zdravotní pojišťovny zaplatily za léčiva přes 35 miliard korun, to je nárůst o 12,7 procenta, uvádějí statistici na svém webu.

„Na jednoho obyvatele připadá ročně v průměru útrata v lékárně 817 korun za doplatky na recept a poukaz a 740 korun za volně prodejné léky a zdravotnické prostředky,“ upřesnil Ivan Popovič z Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Na jeden recept připadla loni v průměru léčiva za 598 korun, jednomu poukazu na zdravotnické prostředky odpovídala hodnota 1084 korun. Doplatek pacienta na recept byl v průměru 116 korun, na poukaz 42 korun. Na jednoho obyvatele připadlo v průměru 6,95 receptu a 0,3 poukazu.

V letech 2006 až 2009 stoupla hodnota léku na recept z 442 na 598 korun, na poukaz z 852 na 1084 korun. Průměrný doplatek pacienta na recept stoupl ze 72 na 116 korun, na poukaz z 27 na 42 korun. Průměrný doplatek na recepty a poukazy na obyvatele za rok stoupl z 637 na 817 korun, ve volném prodeji stoupl průměrný roční výdej na obyvatele z 598 na 740 korun.

Loni přijaly lékárny 72,9 milionu receptů. Je to o šest procent více než v roce předchozím, ale jen zhruba pětina nárůstů z let 2002 až 2007. Pokles statistici vysvětlují vlivem regulačních poplatků, které byly zavedeny v roce 2008. Za položku na receptu se platí 30 korun.

Mezi lety 2006 až 2009 klesly roční počty receptů z 89,4 milionu na 72,9 milionu, počty poukazů naopak mírně stouply ze tří milionů na 3,1 milionu. Celkové tržby lékáren stouply z 59,9 miliardy na 71,6 miliardy, z toho za léky z 53 miliard na 63,6 miliardy. Výdaje zdravotních pojišťoven za léčiva stouply z 33 miliard na 35,1 miliardy korun.

V Česku je 2600 lékáren a výdejen zdravotnických prostředků.

Ohodnoťte tento článek!