Češi jsou ochotnější připlácet za zdraví víc než jiní Evropané

Češi chtějí, aby se kvalita zdravotnictví rychle zvýšila, a většina z nich navrhuje, aby se to dělo úsporně, třeba i za cenu spoluúčasti. Mezi dalšími Evropany nejsou tyto názory právě obvyklé – jak ukázal mezinárodní průzkum o chystaných zdravotnických reformách…

který organizovala mezinárodní síť expertů Stockholm Network v osmi zemích EU.

Dvě třetiny Čechů připouštějí, že je možné omezit počet lékařů a nemocnic. Stejný podíl občanů je ochoten připlácet za to, aby se kvalita přiblížila zemím západní Evropy. V Česku je však nyní spoluúčast nejmenší ze sledovaných zemí.

Pro srovnání: spíše omezit počet nemocnic chtějí z dotázaných národů pouze Němci, připlácet doporučuje většina Britů, Španělů a Švédů. Češi jsou ale v tom směru rozhodnější.

Střídmý postoj Čechů vychází ze zkušenosti posledních let, kdy neustále narůstají dluhy nemocnic i pojišťoven a kdy stát nedokáže zdravotnické výdaje kontrolovat.

Hospodářské noviny

Ohodnoťte tento článek!