Češi neuspěli v přehledu kvality poskytované zdravotnické péče

Online objednávání

„EURO HEALTH CONSUMER INDEX“ je žebříček úrovně zdravotnictví v evropských zemích. Posuzuje kategorie: práva pacientů, dostupnost péče, výsledky, rozsah poskytovaných služeb, prevence a farmakologie.

Švédská organizace Health Consumer Powerhouse každoročně vydává svůj přehled kvality poskytované zdravotnické péče v evropských zemích „EURO HEALTH CONSUMER INDEX“. Je to žebříček úrovně zdravotnictví v evropských zemích. Posuzuje kategorie: práva pacientů, dostupnost péče, výsledky, rozsah poskytovaných služeb, prevence a farmakologie. Za rok 2016 jsou v jejich šetření vítězem Nizozemci, následovaní Švýcary a Nory.

A Češi? Ti se v řadě posuzovaných ukazatelů umístili zcela zbytečně na chvostu, třeba v online objednávání k lékaři, které patří mezi první sledovaný ukazatel – pacientská práva a informace. Je to zdánlivě malý klik pro pacienta, ale zjevně velký skok pro dostupnost péče.

Organizátoři průzkumu uvádějí, že v roce 2016 byla zavedena online rezervace u lékaře ve 13 zemích. Chválí za to řadu zemí východně od nás, třeba Makedonii, Slovinsko, Slovensko, Litvu, Chorvatsko, Maďarsko a Estonsko, těm všem svítí zelená barva za „widely available“, širokou dostupnost. V roce 2015 ČR dostalo v tabulce nejhorší možnou barvu, tedy červenou, za „no, or very rare“, žádnou, či velmi omezenou dostupnost. Za rok 2016 to dotáhlo na průměrnou „oranžovou“ barvu a to díky prvním odvážlivcům, jak autoři výzkumu vysvětlují „with some pioneer hospitals/clinics“.

Dominantně ambulantní zdravotnická skupina EUC měsíčně ošetří tisíce pacientů, kteří se objednali online. Všech jejích 9 mamocenter umožňuje objednání na dálku. „I když to je triviální a dnes běžná věc – kliknout a objednat si cokoli, úplně jednoduché zavedení online objednávání k lékaři v EUC nebylo. Významně nám pomohl portál www.navstevalekare.cz ,“ říká Jan Hůlek, ředitel pro vnější vztahy EUC. „Cítíme se jako ve studii zmiňovaní pionýři a věřím, že ukazujeme správnou cestu ke světlým zítřkům všem pacientům i dalším poskytovatelům zdravotnické péče v Česku.“

EUC, je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 1,9 miliard Kč a rozšiřováním do dalších krajů ČR patří k největším nestátním poskytovatelům zejména ambulantní péče v ČR. Je největší poskytovatel zdravotní péče zaměstnavatelům, včetně péče prémiové. Aktivity EUC dělí do 6 sektorů: Kliniky, Nemocnice, Premium, Lékárny, Laboratoře a Videolékárna. Od roku 2011 je jejím vlastníkem Tuffieh Funds SICAV plc, regulovaný maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU.

Ohodnoťte tento článek!