Česká asociace sester bojuje za snížení administrativní zátěže zdravotníků

Česká asociace sester (ČAS) ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví začala pracovat na snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků. ČAS má předložit návrh optimálního obsahu a rozsahu ošetřovatelské dokumentace.

Nadměrná administrativa je jednou z hlavních příčin nespokojenosti zaměstnanců ve zdravotnictví.

Dne 25. ledna 2017 obdržela prezidentka ČAS Martina Šochmanová dopis od náměstka ministra zdravotnictví Toma Phillippa se žádostí o součinnost při řešení tohoto problému. Úkolem prezidentky Šochmanové bude předložit návrh na zjednodušení ošetřovatelské dokumentace, včetně přípravy metodického doporučení, které by poskytovatelům zdravotních služeb vymezilo obsah a rozsah ošetřovatelské dokumentace.

Prezidentka ČAS založila pracovní skupinu složenou ze zástupců prezidia ČAS a pracovní skupiny pro kvalitu a legislativu ČAS, která bude na řešení problému intenzivně pracovat. ČAS přitom na problém nadměrné administrativy upozorňuje delší dobu. Již v roce 2013 proběhl průzkum ČAS mezi 5 935 zdravotníky převážně z řad všeobecných sester. Průzkum ukázal, že naprostá většina sester tráví stále více času „papírováním“ a nadměrná administrativa vede k jejich nespokojenosti. Činnost pracovní skupiny ČAS by proto měla vést ke stabilizaci zdravotnického personálu.

Na druhé straně je však podle ČAS nutno vzít v potaz, že běžné dokumentování poskytované ošetřovatelské péče nelze považovat za administrativní zátěž, a to především s ohledem na možné soudní spory a řešení závažných nežádoucích událostí. Velké množství administrativních požadavků, které jsou na sestry kladeny, má technické nebo organizační řešení a je také na managementech poskytovatelů zdravotních služeb, aby se podílely na řešení problému. Úkolem pracovní skupiny proto bude rovněž stanovit hranici, která rozdíl mezi nutnou dokumentací a nadbytečnou administrativou definuje.

Ohodnoťte tento článek!