Česká lékárnická komora vyzvala ministra Němečka k řešení propadu příjmů veřejných lékáren

Delegáti XXVI. sjezdu České lékárnické komory žádají rychlé řešení několikaletého propadu příjmů veřejných lékáren a zavedení kombinovaného odměňování. Současně žádají zajištění dostupnosti všech léčiv pro české pacienty ve všech lékárnách.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČLnK

Ve dnech 4.- 5. listopadu 2016 se uskutečnil v Institutu pro veřejnou správu v Benešově XXVI. sjezd delegátů České lékárnické komory. Hlavními body programu bylo prosazení řešení ohrožené dostupnosti lékárenské péče pro všechny občany a dostupnosti léků v ČR. „Za poslední tři roky došlo k propadu příjmu lékárenské péče, který se nejvýrazněji dotkl především venkovských lékáren. Proto potřebujeme okamžité řešení, které zastaví trend jejich zániku a snižování dostupnosti lékárenské péče v malých městech,“ uvedl prezident Lubomír Chudoba.

Segment veřejného lékárenství zaznamenává v posledních třech letech, po předchozím období stagnace, výrazný propad příjmů od pojišťoven ve výši přibližně 5 miliard korun. Česká lékárnická komora přišla s návrhem na kombinované odměňování lékárenské péče, které je standardní v ostatních zemích Evropské unie. „Námi navržený model kombinovaného odměňování zajišťuje výrazně stabilnější financování lékárenské péče a zřetelněji odděluje náklady na léky, které vykazují významný nárůst zejména v nemocnicích,“ vysvětluje prezident ČLnK a doplňuje, „ministerstvo ani pojišťovny nemohou řešit tento nárůst na úkor zaměstnanců lékáren a dostupnosti jejich péče, kterou každý den potřebují statisíce pacientů. Léky musí být dostupné v každé lékárně včas a za srovnatelných podmínek ve výši doplatku,“ dodává Chudoba.

Lékárníci vyjádřili svou připravenost k jednání a vyzývají ministra Němečka i zdravotní pojišťovny k další spolupráci na zavedení nového systému odměňování lékárenské péče a tvorbě pravidel vzniku sítě lékáren.

Celé usnesení XXVI. sjezdu delegátů České lékárnické komory najdete zde.

Ohodnoťte tento článek!