Česká lékárnická komora zvolila nové vedení

PharmDr. LUBOMÍR CHUDOBA

Delegáti XXI. sjezdu České lékárnické komory zvolili novým prezidentem ČLnK PharmDr. Lubomíra Chudobu, viceprezidentem se stal PharmDr. Stanislav Havlíček.

Ve dnech 5. -6. listopadu 2011 se uskutečnil v Institutu pro veřejnou správu v Benešově XXI. sjezd delegátů České lékárnické komory. Hlavním bodem programu byly volby do centrálních orgánů komory, včetně volby prezidenta a viceprezidenta komory.

„Delegáti sjezdu nezměnili výrazným způsobem složení představenstva, proto neočekávám ani žádný zásadní obrat v nastavených prioritách,“ říká nový prezident Lubomír Chudoba, kterého doplňuje viceprezident Stanislav Havlíček, „jsem velmi rád, že sjezd svou volbou představenstva potvrdil směr, kterým se komora v uplynulých letech vydala.“

Do představenstva ČLnK byli zvoleni pro funkční období 2011-2015: – Mgr. Michaela Bažantová – PharmDr. Stanislav Havlíček – Mgr. Michal Hojný – PharmDr. Jan Horáček – PharmDr. Lubomír Chudoba – PharmDr. Michal Jánošík – PharmDr. Peter Konečný – PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D. – Mgr. Jiří Kotlář – Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. – Mgr. Martin Mátl – PharmDr. Lucie Nedopilová – PharmDr. Alena Petříková – Mgr. Martin Pindur – PharmDr. Marcela Škrabalová – Mgr. Hana Šnajdrová – PharmDr. Martin Vala – PharmDr. Marie Zajícová

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28 – 29. září 1991.

Ohodnoťte tento článek!