Česká republika hostí mezinárodní konferenci lékařských inovací a technologií SMIT 2015

Ilustrační foto; konference

Ve dnech 10. – 12. září 2015 se v České republice uskuteční 27. ročník mezinárodní konference SMIT 2015 – 27th International Conference of the Society for Medical Innovation. Konference, která se bude konat v Brně v hotelu Holiday Inn, nabídne vynikající vědecké a inovativní novinky odborníkům a lékařům, kteří budou mít možnost vzájemně sdílet poznatky z nejmodernějšího vývoje průlomové techniky a lékařských zařízení.

V průběhu 27. ročníku konference SMIT 2015 se bude v Brně diskutovat na téma z oblasti zdravotnických inovací, zejména nových technologií v chirurgických oborech, v různých zobrazovacích metodách, v oblastech medicínské robotiky, akvizice a analýzy dat. Podstatná část programu bude věnována podnikání a marketingu v oblasti inovativních technologií v medicíně, hlavně možnostem využití technologických novinek v klinických aplikacích.

V řadách zhruba 300 návštěvníků a hostů konference jsou očekáváni nejen odborníci z České republiky, ale především lékaři z celého světa. „Naše pozvání na konferenci potvrdily přední světové lékařské kapacity z oblasti chirurgie, laparoskopie, kardiologie, zpracování medicínských dat a vývoje nových medicínských nástrojů. Mezi nimi jsou například Jean-Michel Dubernard z Francie, David R. Holmes III. z Minnesoty, USA nebo Paul Alan Wetter z Floridy, USA,“ dodal prezident konference MUDr. Marek Orban.

V minulých letech se konference konaly například v Německu, Španělsku, Izraeli, Číně a příští 28. ročník se uskuteční v Holandsku. „Jsme rádi, že se nám podařilo dostat 27. ročník konference SMIT 2015 do České republiky, a to především do metropole jižní Moravy – do města Brna, jež je označováno za rozvíjející se centrum vědy a inovací ve střední Evropě,“ řekl ing. Pavel Leinveber, viceprezident konference SMIT 2015.

„Ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem jsme jako doprovodný program připravili setkání JIC 120“: Medical Technology. Jedná se o diskuse u kulatého stolu, kde má každý účastník možnost v časovém limitu sto dvaceti vteřin představit svůj projekt, společnost, výrobek nebo myšlenku. Chceme tak dát prostor k navazování nových kontaktů a příležitostí v této oblasti,“ řekl Mgr. Filip Dřímalka, majitel společnosti EF1, která realizuje organizaci kongresu SMIT 2015.

Hlavním akademickým partnerem 27. ročníku konference SMIT 2015 se stala Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) a její grantový projekt ICRC-ERA-HumanBridge, financovaný Evropskou unií. Dalšími akademickými partnery konference jsou Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Vysoké učení technické v Brně, Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a Ústav přístrojové techniky AV ČR.

Záštitu nad mezinárodní konferencí převzal Ing. Petr Vokřál, primátor města Brna, a svou podporu vyjádřil také Magistrát města Brna. „Pro město Brno je velkou poctou, že se konference lékařských inovací a technologií SMIT 2015 koná právě u nás. Jedná se o jednu z nejprestižnějších událostí letošního roku v celorepublikovém měřítku. Věřím, že půjde o příjemný zážitek jak pro hosty z celého světa, tak zároveň pro jejich české kolegy. Ti budou moci předvést své poznatky a objevy a zároveň se seznámit s nejnovějšími trendy ve světové medicíně, a to v přátelské atmosféře jihomoravské metropole,“ uvedl náměstek primátora města Brna Matěj Hollan.

Ohodnoťte tento článek!