Česká republika ratifikovala Evropskou sociální chartu

Poslanecká sněmovna i senát na poslední předprázdninové schůzi vyslovily souhlas s ratifikací Evropské sociální charty. Tento mezinárodní dokument představuje základní normu sociálních práv v zemích Evropské unie a jeho akceptování požaduje Rada Evropy i od států, které se na vstup do EU teprve připravují. ČR ratifikovala chartu s několika výjimkami, protože – podle stanoviska ministerstva práce a sociálních věcí – v současné době například nemá k dispozici finanční prostředky na vysoký standard sociálního zabezpečení obyvatelstva. Evropská sociální charta mimo jiné obsahuje požadavek dostupnosti zdravotní péče. Pro vládu z tohoto dokumentu vyplývá povinnost přizpůsobit právní předpisy normám uplatňovaným v EU a v pravidelných intervalech informovat Radu Evropy o plnění závazků uložených chartou. Při diskusi v senátním zdravotním výboru 21. července uvedl zástupce MPSV, že ministerstvo zdravotnictví dosud nebylo schopno předložit konkrétní legislativní návrhy související s ratifikací charty. (boš)

Ohodnoťte tento článek!