České lékařské komory Werbungen

Po úvodní starosti MUDr. Ratha o to, aby lékaři neutekli do Německa, po ideologickém školení MUDr. Sojky o nutnosti boje proti komunistům následuje hned na straně třetí německy psaný inzerát…

Kdo by si naivně myslel, že časopis České lékařské komory Tempus medicorum je obrazem běžného života, starostí důstojného lékařského stavu, letní dvojčíslo jej tvrdě vyvede z omylu. Na první straně se k lékařům obracejí hned dvě vrcholné autority. Šéf komory MUDr. David Rath a šéfredaktor Tempus medicorum MUDr. Michal Sojka. První z výše uvedených oznamuje, že na západ od hranic českého státu si každý český lékař, který umí německy, může vydělat v průměru 150 000 korun měsíčně. A naznačuje, že republika bude v dohledné době bez lékařů. K odvrácení emigrace doktorů do Německa MUDr. Rath zná jen jedno řešení: „Naší prioritou, teď už životně nezbytnou, jsou investice do lidí, a to jak zaměstnanců, tak soukromých podnikatelů.“ Přeloženo do lidové mluvy by se to dalo vyjádřit slovy: V zemi průměrných patnáctitisícových platů máme sice dvojnásobek, ale buď nám zajistíte, milí spoluobčané, těch 150 000 měsíčně, nebo si nakoupíme česko-německé slovníky a ukážeme vám paty. Také dílko šéfredaktora MUDr. Sojky stojí za to. Pod titulkem Povolební zamyšlení pan doktor nesděluje žádné věcné informace. Oblažuje české lékaře svým osobním stranickým pocitem nespokojenosti z volebního výsledku KSČM. Vcelku realisticky sice připomíná, že v minulosti komunistickou stranou „prošlo několik miliónů Čechoslováků“. Ti všichni spolu s rodinnými příslušníky jsou prý viníky letošního volebního úspěchu KSČM. Následuje pak pokus navěsit na současné české komunisty staré hříchy ze všech koutů světa. Zakončeno mobilizačním varováním: „Pokud nebudou demokratické strany schopny odstranit příčiny úspěchu komunistů, můžeme se v následujících volbách dočkat ještě horších překvapení.“ Na takovou mobilizaci by musel být hrdý každý kovaný člen ODS nebo Unie svobody-DEU. Po úvodní starosti MUDr. Ratha o to, aby lékaři neutekli do Německa, po ideologickém školení MUDr. Sojky o nutnosti boje proti komunistům následuje hned na straně třetí německy psaný inzerát. Medicínsko-terapeutické zařízení v Koburgu touží po českých dětských lékařkách a lékařích, nemocnic a zdravotnických zařízení. Nejde o náhodný lapsus. Při listování na stranách následujících velké německé, někdy i česky psané, inzeráty se střídají s velkými reklamami na zázraky medicíny typu Wobenzym. Až na konci časopisu, vedle půlstránkového inzerátu nabízejícího doktorům práci im Raum Braunschweig/Hannover se našlo místo pro potřeby českého zdravotnictví. Maličké inzerátky prosí tu o lékaře písmem doslova mravenčím. Verstanden Sie, čí že je Česká lékařská komora?

František VYBÍRAL, Haló noviny, 14.9.2002

Ohodnoťte tento článek!