České zákony poprvé dají pojistku proti eutanazii

infuze, kapačka

České zákony poprvé dají pojistku proti provádění eutanazie. Zakazuje ji sice mezinárodní Úmluva o lidských právech a biomedicíně, která platí i pro Česko, přímo v národním zákonodárství ale dosud nebyla eutanazie zmíněna, řekl ČTK legislativní náměstek ministerstva zdravotnictví Martin Plíšek.

Úpravou se zabývá reformní zákon o zdravotních službách, který prošel v prvním čtení sněmovnou a čeká ho projednání ve zdravotním výboru.

Norma upravuje práva pacienta, včetně dříve vyslovených přání. Může dopředu stanovit, jak mají lékaři postupovat při léčbě, když nebude schopen o sobě rozhodovat, například bude v bezvědomí. Přání platí pět let, pak se musí obnovit.

„Nová je pojistka proti eutanazii, protože je tam jasně uvedeno, že dříve vyslovenému přání nelze vyhovět, pokud by směřovalo k aktivnímu ukončení života,“ upřesnil náměstek.

Přání pacienta musí být podle připraveného zákona buď na notářsky ověřené listině, kterou by měl mít pacient u sebe, nebo se zapíše do jeho zdravotní dokumentace. Zápis v dokumentaci podepíše ošetřující lékař, pacient a svědek. Přání se použije při přijetí do péče nebo kdykoli v průběhu hospitalizace.

Norma potvrzuje například i utajené porody. Ty už na rozdíl od eutanazie v dosud platném zákoně o zdraví lidu jsou, nic se na dosavadní úpravě nemění. Utajený porod mohou zdravotnická zařízení poskytnout jen ženám s trvalým pobytem v Česku. Zdravotnické zařízení sice zjistí totožnost ženy, aby mohlo péči vykázat zdravotní pojišťovně, data ženy ale musí ochránit tak, aby se nedostala k nikomu nepovolanému.

Cizinky na utajený porod placený pojišťovnou podle připravené normy nárok nemají. Podle názoru legislativní rady vlády se tím cizinky nediskriminují. Podle Plíška utajený porod nepatří do harmonizační sféry s EU, je možná národní úprava. „Mluví se o obdobném zacházení, ne že by podmínky měly být stejné ve všech státech,“ shrnul Plíšek.

České zákony poprvé dají pojistku proti eutanazii
Ohodnoťte tento článek!