České zdravotnictví a vstup do EU

„Problematika zdraví a zdravotnictví, ve smyslu uspořádání systému zdravotnictví, není formálně součástí vstupních rozhovorů mezi Evropskou unií a kandidátskými státy, neboť není předmětem evropské legislativy. Přesto měly některé aspekty zdravotnictví svůj nezanedbatelný význam v jednáních mezi EU a Českou republikou,“ tvrdí Ramiro Cibrian…

vedoucí Delegace Evropské komise v ČR. R. Cibrian vystoupil na úvod colloquia uspořádaném 24. května v budově České národní banky, které se zabývalo tématem vztahu zdravotního systému ČR a vstupu do EU.

Se zdravotnictvím podle R. Cibriana souvisí stabilita veřejných financí země a různorodé normy roztroušené v mnoha kapitolách evropské legislativy, týkající se například reklamy na tabák nebo volného trhu s léčivy. Principy subsidiarity přenechávají většinu evropské zdravotní problematiky na národní úrovni, přesto existují výjimky. „Jedná se o oblast veřejného zdraví“, uvádí R. Cibrian a dodává: „klíčové záměry v této oblasti, promítnuté do základních Smluv, jsou v článku 3 a 152 Amsterodamské smlouvy.“ V článku 152 je uvedeno, že zajištění léků pro všechny, kteří je potřebují a vývoj nových léčiv jsou základními aspekty zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví požadované Smlouvou.

Náměstek ministra zdravotnictví Antonín Hlaváček předpokládá, že po připojení ČR k EU dojde ke změně struktury cen jednotlivých vstupů (léky, zdravotnická technika, práce´) tak, aby nebylo bráněno volnému pohybu zboží a lidí. A. Hlaváček však zdůrazňuje, že hovoří o struktuře cen, nikoliv jejich hladině. Po vstupu do EU neočekává revoluční změny, neboť „existují kulturní tradice Střední Evropy, která má určité vnímání sociálních otázek a zdraví.“

Jiřina Musílková, ředitelka VZP na colloquiu podrobně popsala problémy související se současným stavem našeho zdravotnictví i vstupem do EU. Ten podle Musílkové přinese vyrovnání cen, narušení územního principu, volný pohyb zboží a vyžádá si kompatibilitu úhrad péče. „Vyčíslit dopady našeho vstupu do EU by bylo v této fázi spekulací“ tvrdí ředitelka naší největší pojišťovny.

Podrobnější informace o colloquiu a názorech zde přednesených přineseme ve Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz číslo 22, které vyjde 1. června.

(cik)

Ohodnoťte tento článek!