České zdravotnictví v roce 2015

lékař, stetoskop, zdravotnictví

Hostem pořadu Události, komentáře byl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Daniel TAKÁČ, moderátor: Zastavme se u etiky, humanity a lidském přístupu. To je totiž podle premiéra Bohuslava Sobotky jedna z cest, kterou by se mělo pohlížet na české zdravotnictví, aby se nenahlíželo jenom prostřednictvím peněz. I on ale na zdravotnické konferenci, tedy premiér, zmínil finanční stabilitu resortu jako hlavní cíl vlády. Počítat může s 9 miliardami, které navíc odvedou zdravotní pojišťovny. Z pojištění tak půjde na péči o pacienty rekordních 239 miliard korun. Část ovšem připadne na úhradu zrušených poplatků. Pane ministře, začněme u těch peněz. Ostatně i premiér o nich tedy mluvil. Platový nárůst 5 %. Ten je definitivně zajištěn pro příští rok, ten bude.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/: Abych to upřesnil, jde o 5 % navýšení tarifu, takže v tom celkovém platu to bude něco kolem 4 %. Ano, my teď dokončujeme další verzi po připomínkách úhradové vyhlášky, kde se opravdu snažíme velmi poctivě zajistit všem nemocnicím zhruba 3 % navýšení plateb od pojišťoven oproti letošnímu roku. Není to úplně jednoduché, protože ten systém úhrad pro nemocnice je ve velmi neutěšeném stavu a než se zavede opravdu systémové financování, my tomu říkáme projekt restart DRG, tak to bude 2 až 3 roky trvat a my teď trošičku musíme bohužel improvizovat, ale …

moderátor: A o DRG se mluví hodně dlouho. Já se zeptám, říkal jste navýšit úhrady od pojišťoven o 3 %, ale nárůst bude o 5, nebo o 5 v tarifech. Ta 2 % se vezmou kde?

Svatopluk NĚMEČEK: No počítejme společně. Pokud to budou necelá 4 % v nákladech nemocnic, ty mzdy se pohybují od 40 do 60 %, takže ta 3 % celkových nárůstů by, by měly bohatě stačit.

moderátor: Udělají 4 % na mzdových nákladů.

Svatopluk NĚMEČEK: Tak, tak.

moderátor: Odbory nicméně požadují 10 % navýšení a mají docela silného podporovatele v tomto.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora /Hyde Park, 2. 5. 2014/ /Interview ČT24, 24. 11. 2014/: Česká lékařská komora plně podporuje oprávněný požadavek Lékařského odborového klubu na 10 % navýšení, protože je zde určitá smlouva, určité memorandum, které podepsal Lékařský odborový klub s Vládou České republiky.

moderátor: Tak tady je vládní závazek, nikoli váš, to je pravda, a podpora Lékařské komory, stavovská organizace zdravotnická nebo lékařská. 10 % nárůstu, proč to nejde?

Svatopluk NĚMEČEK: Protože prostě na to momentálně v tom systému nejsou peníze. Já, když jsem hovořil o tom, jak se snažíme zajistit zdroje pro to 5 % navýšení tarifu, a že to není úplně jednoduché, tak z toho celkem logicky vyplývá, že dvojnásobné navýšení by ten systém neunesl bez toho, aniž bychom ho rozkolísali, aniž bychom ohrozili, ohrozili včasnost plateb nemocnicím a podobně. Já budu dělat všechno pro to, aby i nadále se ty platy zvyšovaly, ale bohužel to nejde napravit všechno v jednom roce.

moderátor: A kdybyste ho zefektivnili ten systém, to po vás požaduje ministr financí.

Svatopluk NĚMEČEK: Já teď nebudu, nebudu komentovat výroky ministra financí, já se budu těm věcným záležitostem, o kterých hovoříme …

moderátor: Ale to je věcná /souzvuk hlasů/, on říká, že není efektivní to zdravotnictví.

Svatopluk NĚMEČEK: Tak je, je efektivní natolik, že je srovnatelno se světem, ale určitě tam jsou rezervy a my na nich teď pracujeme. Zavádíme opatření, aby se zvýšila transparentnost a myslím si, že v mnohém jsme udělali kroky, které se tady nepovedly 15, 20 let. Začaly se zveřejňovat dodatky smluv a smlouvy na internetu u VZP, byla zřízena přístrojová komise. Tyto záležitosti teď dáváme do zákona, který půjde do vlády, takže myslím si, že se udělá spoustu kroků, které opravdu to zdravotnictví ztransparentní. Ale já navážu na to, co jste hovořil o té konferenci a tam to padlo. Česká republika dává na zdravotnictví v Evropě jeden z nejnižších podílů hrubého domácího produktu a ten hrubá, hrubý domácí produkt, kdy ještě výrazně menší než v Německu nebo v Rakousku, a máme zdravotnictví, který je kvalitou s tím Německem a Rakouskem srovnatelné. Z toho celkem vyplývá, že ten systém je velmi efektivní, když za tak málo peněz dokáže tuto kvalitu zajistit. Ale samozřejmě je třeba veřejnosti dát jasné záruky toho, že každá koruna, která se do toho systému vloží, bude účelně vynaložená. Nicméně ani v tomto případě to nebude stačit na to, aby, aby to zajistilo platy, které jsou v těch západních zemích typu Německa a Rakouska. Tady je třeba, aby opravdu do toho systému se zvýšil, zvýšil podíl peněz, které tam odcházejí a pevně věřím, že i tím, že ekonomika roste, já věřím, že tato vláda bude i nadále úspěšná v růstu ekonomiky, tak to samozřejmě pro zdravotnictví znamená nárůst …

moderátor: No je otázka, jestli to je třeba nějaký další nárůst. Říkáte pro efektivitu jsme udělali to či ono, to, co jste zmiňoval. Dlouho se mluví o tom, jestli nemáme moc nemocnic například. Sáhnete do sítě nemocnic nebo ne?

Svatopluk NĚMEČEK: Já si nemyslím, že máme nějaký přemrštěný počet nemocnic. Ono to do značné míry souvisí i s tradicí, jakou tady máme, která se blíží tomu systému v Rakousku …

moderátor: No také s politickými tlaky.

Svatopluk NĚMEČEK: Já si nemy…

moderátor: No tak ne vždycky politici jsou ochotni zrušit nemocnici.

Svatopluk NĚMEČEK: No určitě, samozřejmě je to velmi nepopulární, když se nemocnice má rušit, ale na straně druhé tady zase, řekněme, že ti pacienti se někde odléčit musí a v minulosti už se nám stalo, že se zrušila lůžka a pak se ukázalo, že ten tlak je velmi veliký. Například jsme před několika měsíci v Praze řešili problém, kam ukládat pacienty, takže …

moderátor: Jednoznačné slovo, rušení nemocnic nechystáte, to nebude.

Svatopluk NĚMEČEK: Budeme postupovat i nadále evoluční cestou, budeme podporovat transformaci nemocnic, které nemají své pacienty na nemocnice následné péče, na postupný úbytek lůžka, ale žádné revoluční změny nechystáme, protože si nemyslíme, že by to něco podstatného ušetřilo.

moderátor: Pak je otázka, jestli bude mít kdo léčit v těch nemocnicích, protože lékaři, a to je také kritika České lékařské komory, hodně odcházejí, hned po školách do zahraničí.

Milan KUBEK, prezident České lékařské komory, člen předsednictva LOK /Hyde Park, 2. 5. 2014/: Musíme změnit systém vzdělávání lékařů po promoci tak, aby oni nemuseli trávit celá léta ve fakultních nemocnicích, ale aby mohli pracovat v okresních nemocnicích, kde se stejně z té praktické medicíny naučí mnohdy víc a kde dnes chybí. A když si uvědomíte, že na našich fakultních promuje ročně 1000 až 1100 lékařů v oboru všeobecné lékařství, tak vidíte, že téměř pětina z nich okamžitě odchází, aniž by vůbec v českém zdravotnictví začala pracovat. A to je přeci velice špatné investovat milion korun do vzdělávání lékaře a pak ho prostě nechat odejít jenom proto, že mu nejsme schopni dát slušnou mzdu.

moderátor: Kdy a jak se změní pravidla pro postgraduální vzdělávání, aby tohle neplatilo? To znamená v okresních nemocnicích, aby lékaři byli nejenom ve fakultních a tak dále.

Svatopluk NĚMEČEK: Tak já musím tady říct, že v tomto se do, do písmenka a doslova shoduju s panem prezidentem České lékařské komory …

moderátor: Tak kdy to zavedete?

Svatopluk NĚMEČEK: Ta situace je, je neúnosná a my už jsme na tom udělali velký kus práce. Na ministerstvu byl ustavený tým, kde byli zástupci komory, kde byli zástupci těch okresních nemocnic, univerzit a ti vypracovali některé základní zásady, jak by se to mělo změnit. My teď ještě v rámci ministerstva chceme některé věci dopracovat a já předpokládám do 14 dnů, že ten věcný návrh toho, jak by to vzdělávání nově mělo vypadat, bude hotov a začneme připravovat paragrafované znění tak, abychom v prvním čtvrtletí příštího roku ten zákon předložili. Jsou to trochu šibeniční termíny. Mí kolegové na ministerstvu z toho nejsou úplně nadšeni, ale já jsem přesvědčen, že toto je třeba rychle posunout, protože je to velká ostuda českého zdravotnictví. Ta změna by nás nestála vlastně ani korunu, je se třeba vrátit k nějakému normálnímu systému, který nebude klást na lékaře přemrštěné nároky a nebude ho vyhánět z nemocnic. A myslím si, že toto je záležitost, kterou musíme rychle napravit.

moderátor: Všeobecná zdravotní pojišťovna vykáže přebytek 250 milionů, na co se použijí? Dostanou nemocnice, lékaři …

Svatopluk NĚMEČEK: Já bych řekl, že při tom obratu Všeobecné zdravotní pojišťovny to není příliš velký přebytek, je to taková ta pozitivní nula, která tam je a která bude použita …

moderátor: Je to 250 milionů.

Svatopluk NĚMEČEK: … která bude použita na financování zdravotní péče v příštím roce samozřejmě. Já ještě, jestli bych k tomu mohl, a to také zaznělo na té konferenci a příliš se o tom nemluví, my jsme tady měli před rokem vlastně poměrně kritickou situaci ve financování zdravotnictví, a myslím si, že by mělo zaznít a občané by měli vědět, že dneska máme vlastně z velké části ten systém ekonomicky stabilizovaný. Máme z drtivé většiny ekonomicky stabilizované nemocnice. Zazněla tady ta informace, že Všeobecná zdravotní pojišťovna po 5 letech bude poprvé v černých číslech, a není to na úkor dostupnosti péče, ani to, že by se omezovala. Myslím si, že to je velmi dobrá zpráva pro české pacienty.

moderátor: Říkáte stabilizované nemocnice, ale řada lékařů u nich si například stěžuje, že je tam obrovský tlak na to, aby se používala jenom ta nejlevnější léčba. Tak není to za nějakou cenu, která není příliš dobrá pro zdraví pacientů?

Svatopluk NĚMEČEK: Tak je třeba říct, jestli ten tlak na používání těch levnějších materiálů, levnějších metod je na úkor kvality, pak určitě by to nebyla dobrá cesta. Ale já věřím, že tomu tak není.

Daniel TAKÁČ, moderátor: Děkuju za rozhovor, pane ministře, na shledanou.

Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/: Na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!