Českobudějovická nemocnice používá i druhý lineární urychlovač

Českobudějovická nemocnice může využívat dva lineární urychlovače, které slouží k ozařování nádorů. Náklady na pořízení obou přístrojů činily 220 milionů korun a z 85 procent jej hradil grant z programu Evropské unie.

Lineární urychlovač umožňuje vznik záření o vysoké energii, které dobře proniká i k hlouběji uloženým nádorům a méně poškozuje okolní tkáně. Českobudějovické onkologické centrum je jediným pracovištěm svého druhu v Jihočeském kraji.

„Výhoda lineárního urychlovače je v tom, že dokáže zkrátit ozařovací čas, který pacient musí strávit v ozařovně. Některé složitější techniky v případě předchozích strojů představovaly to, že pacient musel vydržet v jedné poloze až 12 minut,“ řekl primář onkologického centra Václav Janovský.

Nové přístroje pak prý zkrátí celý proces až o třetinu. „Na nás na lékařích a na fyzicích je to, že musíme tento typ ozáření připravit, což vyžaduje více času než předchozí systém,“ dodal. Nové lineární urychlovače, které patří k nejmodernějším zařízením svého druhu na trhu, dokážou ozářit místa s přesností na desetiny milimetru.

Podle místopředsedy představenstva českobudějovické nemocnice Jaromíra Nováka mají nové přístroje i další přednosti. Jde především prý o jejich univerzálnost. „Lze je totiž použít v širším spektru indikací léčby zářením, zvláště pak tam, kde je potřebné maximálně ochránit okolní zdravé tkáně. Další výhodou je i to, že urychlovače jsou mezi sebou vzájemně zastupitelné, při poruše či servisu je pacient ozářen na druhém urychlovači, bez nutnosti změn ozařovacího plánu a parametrů vlastního ozáření,“ uvedl.

Onkologické oddělení v Českých Budějovicích je součástí sítě 13 komplexních onkologických center v Česku. Garantuje je Česká onkologická společnost a jsou oprávněna k veškeré onkologické léčbě i léčbě ionizujícím zářením včetně nákladné cytostatické a cílené biologické terapie.

Ohodnoťte tento článek!