Cesta za kvalitní lékařskou péčí bude delší

Lidé z menších měst musejí počítat s tím, že přijdou o svou nemocnici. Nemělo by to však v žádném případě znamenat, že se jim nedostane potřebné péče. Nová ministryně zdravotnictví Marie Součková plánuje…

Praha – že se přebytečná lůžka změní na léčebny dlouhodobě nemocných. V České republice je totiž nadbytek lůžek pro akutní péči, která by se měla přeměnit na jiný typ lůžek. „To znamená lůžka pro dlouhodobě nemocné, a také lůžka hospicová, eventuálně rehabilitační,“ řekla ministryně. Podle ní jich bude třeba stále více, mimo jiné proto, že se průměrný věk populace zvyšuje. Lůžka, pro která se nenajde podobné využití, chce ministryně zprivatizovat. Záměr podporuje Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče. „Je to nezbytný krok k tomu, aby celý systém byl schopen uspokojit potřebu kvalifikované zdravotní péče, a to nejen v akutních stadiích nemoci. Přes poměrně velký rozvoj do-mácí péče zůstává mnoho klientů, především vyššího věku, kteří potřebují přechodnou či trvalou převážně ošetřovatelskou péči v lůžkových zařízeních,“ uvedla jeho místopředsedkyně Jana Dvořáková. Restrukturalizaci podporuje i Asociace českých a moravských nemocnic. Pro obyvatele měst, kde nemocnice v dosavadní podobě zanikne, to bude znamenat dojíždění za péčí. Ministryně je přesvědčena, že to bude péče na úrovni, kterou by jim malá nemocnice a tamní méně zkušení lékaři nemuseli umět poskytnout. Změny se však nedotknou pouze pacientů, ale i lékařů. Ti, kteří přijdou o práci, budou muset dojíždět do větších měst. Česká lékařská komora je pro, ale žádá po ministryni, aby kroky dobře připravila. „Změny nelze dělat “ skokem “ a násilným rozhodnutím. Komora chce, abychom s ministerstvem nejprve stanovili, jak má akutní nemocnice vypadat a jak má být hustá síť této péče,“ uvedl její prezident David Rath. Ministerstvo podporuje i největší z resortních pojišťoven, všeobecná zdravotní. „VZP má údaje o čerpání zdravotní péče, které dokládají, že ošetřovací doba na akutních lůžkách v nemocnicích se zkracuje a přesouvá se do ambulantní sféry,“ potvrdila její mluvčí Kateřina Zamastilová. Takový trend je v Evropě patrný již řadu let. Ministryně se včera podrobněji vyjádřit nechtěla, její tiskové oddělení pouze sdělilo, že šéfka resortu bude sdílnější po jednáních se zástupci pojišťoven a nemocnic naplánovaných na druhou polovinu tohoto týdne.

RADKA WALLEROVÁ, Střední Čechy, 31.7.2002

Ohodnoťte tento článek!