Čeští lékaři „opravili“ v Kambodži 13 dětských srdcí

lékaři Dětského kardiocentra FN Motol, Kambodža

Lékaři z motolské nemocnice operovali v rámci humanitárního projektu MEDEVAC kambodžské děti s vrozenými srdečními vadami.

Celkem 13 dětí odoperoval odborný tým z Fakultní nemocnice v Motole během svého 15 denního pobytu v Calmette Hospital ve městě Phnom Penh v Kambodži. Složité chirurgické zákroky byly provedeny českými špičkovými odborníky z Dětského kardiocentra – dvěma kardiochirurgy, dvěma kardiology a dvěma specializovanými sestrami. Všechny operované děti ve věku 1 – 16 let zákroky úspěšně zvládly a již v průběhu pobytu byly odpojeny od dýchacích přístrojů. S výjimkou jednoho dítěte byly všechny přeloženy z jednotky intenzivní péče na lůžkové oddělení a několik z nich bylo dokonce propuštěno do domácí péče.

Korekce vrozených vad

Při výběru pacientů, při operaci i pooperační péči spolupracovali motolští lékaři s kambodžskými specialisty (z Calmette Hospital a z charitativní organizace Chain of Hope), kteří však nemají dostatek zkušeností s vyšetřováním a léčbou dětí s vrozenou srdeční vadou.

U všech dětských pacientů byla provedena korekce vrozených srdečních vad s použitím mimotělního oběhu. U šesti pacientů se jednalo o korekce Fallotovy tetralogie, u tří pacientů korekce uzávěru defektu komorového septa, u dvou pacientů korekce dvojvýtokové pravé komory, dále byly provedeny korekce syndromu aplázie pulmonální chlopně a korekce aortální stenózy.

Celý motolský tým významně přispěl k úspěšnému průběhu mise. Spolupráci s kambodžským personálem, zvláště pak s kardiology provádějícími předoperační a pooperační vyšetření, perfuziology zajišťujícími mimotělní oběh a anesteziology, kteří podávali anestezii v průběhu operace a zajišťovali také pooperační péči, hodnotí čeští lékaři jako velmi přínosnou. „Chirurgové by do budoucna velmi ocenili možnost více operovat sami pod naším vedením,“ řekl primář kardiochirurgického oddělení Dětského kardiocentra FN Motol a vedoucí kambodžské mise prof. Tomáš Tláskal, který rovněž oceňuje úlohu specializovaných zdravotních sester: „Naše sestry z JIP významně přispěly ke zlepšení péče o děti po operaci srdce a k zaškolení místního středního zdravotnického personálu,“ dodal.

Pro děti mimo EU

Výsledek kambodžské mise byl velmi oceněn vedením nemocnice Calmette Hospital a charitativní organizací Chain of Hope. Všichni zainteresované strany vyslovily podporu dalšímu pokračování zdravotnické pomoci kambodžským dětem s vrozenou srdeční vadou a spolupráci s nemocnicí Calmette Hospital v rámci programu Medevac, který je určen na pomoc dětským pacientům primárně ze zemí mimo Evropskou unii, u nichž nelze zajistit léčbu v jejich zemi. Dosud byla pomoc realizována pro děti z oblastí válečného konfliktu v Bosně a Hercegovině, Íránu, Afghánistánu, Pákistánu, Libyi, Sýrii a Ukrajině. Medevac upřednostňuje léčbu takových druhů onemocnění, která nevyžadují intenzivní léčbu v řádech několika let, jako je např. leukémie či epilepsie. Projekt financuje od roku 1993 Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Organizačně se na něm nyní podílí i Charita Praha. Od roku 2003 je program MEDEVAC úzce spojen s Armádou ČR a s Dětským kardiocentrem Fakultní nemocnice v Motole.
(red)

Ohodnoťte tento článek!