Čeští lékaři zatím do zemí Unie nespěchají

Ředitelé nemocnic se netají svými obavami, že po vstupu Česka do Evropské unie, kdy začaly být v jejích členských zemích uznávány české doklady o vzdělání, dojde k masovému odlivu lékařů, především specialistů, do vyspělé, a tedy i bohatší Evropy…

Obavy z masového odlivu špičkových odborníků se nepotvrzují

„Možná jde už o desítky až stovky lékařů, kteří z Jihomoravského kraje odešli za prací do západních zemí EU,“ varoval náměstek ředitele brněnské Úrazové nemocnice Petr Svoboda.

Konkrétní fakta, jak si Právo ověřilo v některých zdravotnických zařízeních kraje, však nejsou zdaleka tak dramatická. Ukazuje se, že zatím jde skutečně jen o jednotlivce.

„Od nás odešla například primářka anesteziologickoresuscitačního oddělení do Rakouska, problémy s tím má i bohunická Fakultní nemocnice,“ řekl Petr Svoboda.

Podle náměstkyně ředitele FN Brno Erny Mičudové odtud loni odešli pouze dva lékaři -anesteziolog a radiolog, letos žádný lékař takový záměr neohlásil.

„Anesteziologové a lékaři se zkušenostmi v intenzívní péči mají v zahraničí šanci, protože je jich obecně nedostatek, zrovna jako radiologů a některých dalších specializací. Jsou to málo vděčné obory -nikdo se o ně nestará dokud je nepotřebuje,“ řekla náměstkyně.

Z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně neodešel v uplynulých letech žádný lékař do zahraničí a ani takový úmysl neohlásil.

„Z Nemocnice Milosrdných bratří odjel jeden lékař na dlouho plánovaný pobyt do Afriky, ale nikoli za lepším výdělkem, nýbrž kvůli charitativní činnosti,“ řekl ředitel nemocnice Daniel Rychnovský.

Podle Petra Svobody z Úrazové nemocnice je zejména ve Velké Británii zájem o chirurgy, gynekology, endoskopisty a obecně o lékaře do urgentních ambulancí, kteří se setkávají s nejtíže postiženými pacienty.

„Pokud jsou jazykově vybaveni, brzy zjistí, že se tam dá pracovat za čtyřnásobný plat a určitě se tam uchytí. Proti tomu se za současné ekonomické situace nedá mnoho podniknout,“ varoval Svoboda a naznačil, že se české nemocnice postupně zaplní lékaři ze Slovenska, Ukrajiny, Bulharska a dalších východních zemí.

„Nevidím to nijak dramaticky. Jsme země Unie a musíme si zvyknout, že lidé budou odcházet a přicházet. Dokonce bych to viděla jako plus, protože poznají kus světa. Ale většinou se vrátí, obohaceni o zkušenosti,“ řekla ředitelka nemocnice v Břeclavi Vladimíra Danihelková, z jejíž nemocnice neodešel loni žádný lékař, letos jeden do Velké Británie.

„Rozhodně to není nějaký trend a mezi našimi lékaři ani není snaha takové příležitosti vyhledávat. V posledních letech nám odešli do zahraničí jen dva lékaři,“ řekl ředitel nemocnice v Kyjově Igor Kalix. Ani krajský zdravotní rada Josef Drbal nevidí situaci nijak dramaticky.

„Pokud by se dalo hovořit o trendu, určitě bych se to dozvěděl. V principu možno říci, že lékaři do zahraničí moc neodcházejí. Proto ani jejich nahrazování kolegy ze zemí na východ od naší hranice není zatím příliš rozšířeným jevem. Dostali jsme například nabídku ukrajinské lékařské komory a když jsem ji dal k dispozici našim zdravotnickým zařízením, pouze jedno z nich -Zdravotnická záchranná služba -projevilo zájem o zkušené lékaře, které ihned potřebovalo v souvislosti s rozšiřováním počtu výjezdových stanovišť v kraji,“ řekl Josef Drbal.

Právo

Ohodnoťte tento článek!