Čeští pacienti měli loni v klinických studiích léky za 625 mil. Kč

laboratoř, věda, výzkum

Čeští pacienti dostali loni ve 382 klinických studiích léky za 625 milionů korun. Další stamiliony odvedly firmy státu v poplatcích za provádění studií. V budoucnu by ale státní rozpočet o tyto peníze mohl přijít, realizátory lákají jiné evropské i mimoevropské země.

Novinářům to řekl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel asociace AIFP, která sdružuje 33 farmaceutických firem vyvíjejících patentové léky.

Klinické studie představují nedílnou součást vývoje nového léku. Během několikaletého testování, které předchází uvedení léku na trh, se prověřuje jeho účinnost a bezpečnost.

„Nově bylo loni do studií zařazeno 6812 pacientů, kteří tak získali bezplatný přístup k nejmodernější léčbě. Náklady na provádění klinických studií totiž plně hradí farmaceutické společnosti,“ uvedl Dvořáček.

Jen za rok 2015 vydaly firmy sdružené v AIFP 1,75 miliardy korun na klinické studie prováděné v Česku. Zdravotnická zařízení dostala léky za 625 milionů korun. „Podle studie, kterou jsme si nechali zpracovat, jim a potažmo státní kase ušetřily studie zhruba 600 milionů korun,“ řekl.

Firmy hradí nejen léky, ale kompenzují zdravotnickým zařízením také úkony a čas spojený s prováděním studie. Kolem 100 milionů korun ročně zaplatí rovněž úřadům na souvisejících poplatcích.

Odvody do veřejných rozpočtů, úspory výdajů veřejného zdravotnictví a nepřímý vliv na zaměstnanost jsou podle Dvořáčka jen některé z ekonomických přínosů klinických studií. „Také pro nás, lékaře a výzkumníky, přinášejí výhody. Přicházíme do kontaktu s nejnovějšími poznatky medicíny, seznamujeme se s novými technologiemi a pro zdravotnická pracoviště je účast na studii prestižní záležitostí,“ uvedl lékař Thomayerovy nemocnice Jiří Škopek. Loni se v ČR do studií zapojilo na 2300 výzkumných týmů.

Provádění studií je v Česku spojeno s rozsáhlou administrativou. Podle Dvořáčka hrozí, že v budoucnu by i proto mohlo Česko o tyto benefity přijít. „Je v našem zájmu motivovat realizátory k provádění studií u nás. Připravujeme proto legislativu, která schvalovací administrativu zjednoduší,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Tom Philipp.

AIFP sdružuje 33 farmaceutických firem vyvíjejících patentové léky. Je členem Evropské federace farmaceutických společností (EFPIA) a spolupracuje s Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA).

Ohodnoťte tento článek!