Cestovní pojištění se vyplatí i po vstupu do EU

Přestože se Česká republika stane od 1. května členem Evropské unie a čeští občané budou mít v jednotlivých členských státech nárok na nutnou zdravotní péči na účet své zdravotní pojišťovny, udrží si komerční cestovní pojištění i nadále svůj význam…

Bude finančním ochráncem při nepředvídaných zdravotních komplikacích.

Komerční cestovní pojištění totiž zajišťuje ochranu i v případech, na které běžné zdravotní pojištění nepamatuje, a může tak českým turistům ušetřit vysoké peněžní sumy.

Navíc je ochrání i před komplikovanou administrativou, která je v zahraničí s lékařskou péčí často spojena.

Rovné zacházení

Dvoustranné smlouvy o poskytování nutné zdravotní péče sice existovaly s mnoha státy – například s Německem, Rakouskem, Slovenskem či Itálií – už před vstupem ČR do EU, tato péče však nenabízela a ani od 1. května 2004 nebude nabízet turistům takový rozsah a komfort jako komerční cestovní pojištění.

Ve státech EU budou mít čeští občané od 1. května nárok na zdravotní péči za stejných podmínek jako tamější občané. To mimo jiné znamená, že při ošetření nebo za léky budou muset zaplatit stejnou nevratnou spoluúčast jako místní pojištěnci.

Zdravotní péči přitom za těchto podmínek mohou čerpat pouze v zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. V soukromých zařízeních budou muset zpravidla zaplatit celou péči sami, nárok na zdravotní péči nekryje také ani náklady na přepravu zpět do ČR.

Nejlepší způsob ochrany pro české turisty cestující do zemí Evropské unie bude zkombinovat oba způsoby pojištění.

Jednak si ve své zdravotní pojišťovně vyzvednout formulář E 111, sloužící v cizině k uplatnění nároků ze zdravotního pojištění, a zároveň si sjednat i komerční cestovní pojištění a z něho pak především pojištění léčebných výloh, které pokryje i náklady, jež se ze zdravotního pojištění nehradí.

HLAVNÍ VÝHODY KOMERČNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ:
Proti péči poskytované na základě mezistátních smluv tak má komerční cestovní pojištění pět hlavních výhod:
* Dostupnost ošetření
Čeští občané, kteří v cizině navštíví soukromého lékaře a nemají sjednané komerční cestovní pojištění, bývají často odmítnuti, nebo je požadována platba v hotovosti. Komerční pojištění se naproti tomu vztahuje i na ošetření u soukromého lékaře.
* Ošetření bez plateb v hotovosti
Zdravotní péče je v EU českým turistům poskytována pouze v nutném rozsahu, často navíc budou muset uhradit různě vysokou spoluúčast za zdravotnickou péči, hospitalizaci či nutné léky. Komerční cestovní pojištění občana této nutnosti zbavuje.
* Krytí nákladů na převoz
Komerční cestovní pojištění nabízí také krytí nákladů na převoz pojištěného občana v případě, kdy nemůže ze zdravotních důvodů využít původně plánovaný dopravní prostředek. Tyto náklady si jinak musí turista zaplatit sám.
* Asistenční služby
Turista, který nemá cestovní pojištění, je v případě nutnosti vyhledání lékařské péče odkázán sám na sebe. Komerční pojištění naproti tomu nabízí non-stop asistenční službu, která klientům zajistí kompletní pomoc.
* Krytí dalších rizik
Komerční cestovní pojištění nabízí vedle úhrady léčebných výloh také ochranu před dalšími riziky, například připojištění úrazu, odpovědnosti za škodu, zavazadel či storna zájezdu.

Jaroslav Král , Právo

Ohodnoťte tento článek!