Chceme provozovat nemocnici, rozhodla nymburská radnice

nemocnice, značka

Nymburská nemocnice je v posledních dnech skloňovaná snad ve všech pádech. Jak je na tom skutečně? Proč z ní odchází tolik lékařů? Zasedání zastupitelů ve středu na radnici dalo na některé otázky odpověď.

Město zadalo provedení auditu v nemocnici. Audit prováděl během čtrnácti dnů auditor Richard Vonička, který podle svých slov byl podle prvního průzkumu přesvědčen, že nemocnice je téměř před krachem.

„Můj první názor na nemocnici byl takový, že tady mohou fungovat satelitní ambulance plus nutná akutní péče. Pak jsem si ale názor upravil,“ zahájil svou analýzu Vonička.

Podle něj je jednou z variant odkoupení stoprocentního podílu nemocnice. „Jsem pro tuto variantu, jeví se mi jako nejlepší. Město by tak mohlo využít vícezdrojové financování, zjednodušil by se nákup rentgenu a CT,“ uvedl Vonička s tím, že pokud bude město samo nemocnici provozovat, bude mít větší přehled a bude moci rozhodovat.

Audit probíhal údajně v přátelské součinnosti se současným provozovatelem, společností Nemocnice Nymburk, kterou zastupuje Martin Vojtíšek.

„Čas běží a ke mně se sbíhají informace typu „Co bude s nemocnicí a Kdo ji bude vlastně provozovat?“ Já jsem nymburské nemocnici dal svůj čas a energii. Nechci být osočován, že v nemocnici něco kradu. Tady není, co krást.

Z dlouhodobého hlediska už tu nemám zájem setrvávat,“ vynesl na světlo provozovatel Vojtíšek.

Podle auditora Voničky by prý nemocnice mohla takto fungovat maximálně dva roky. „To není nic proti provozovateli, ale on má i jiné zájmy, nevěnuje se na sto procent této nemocnici. Neprovozuje už ani nemocnici v Brandýse nad Labem. On je podnikatel a může bez vědomí města, což zákon umožňuje, prodat podíl někomu jinému,“ vypočítával auditor Vonička.

Dosavadní provozovatel vyšel ovšem městu okamžitě vstříc.

„Klidně už příští týden může někdo z města přijít a já ho uvedu do řízení a seznámím jej se vším, co bude potřeba,“ nabídl prozatímní provozovatel Vojtíšek.

Podle mluvčího nemocnice Tomáše Cikrta společnost provozovatele respektuje rozhodnutí města. „Snahou současného provozovatele je provést tuto změnu v klidu a ve prospěch nemocnice a jejích pacientů a pracovníků.

Martin Vojtíšek na zasedání zastupitelstva jasně deklaroval, že je připraven s městem na převodu spolupracovat. Je připraven poskytnout podklady, včetně účetních, potřebné pro provedení auditu.

Ten nepochybně prokáže, že je nemocnice vedena správně a že má dobré odborné i hospodářské výsledky. V tuto chvíli je to asi to nejdůležitější,“ uvedl mluvčí Cikrt.

Pokud nemocnici bude v budoucnu provozovat město, má to své nesporné výhody.

„Chceme, aby nemocnice byla soběstačná. Navíc, když ji budeme provozovat jako město, můžeme dosáhnout na státní i evropské peníze,“ prohlásil starosta Miloš Petera.

V tomto týdnu podali dva další zaměstnanci nemocnice výpověď. Debata o nemocnici se v jednu chvíli stočila i na výplaty zaměstnanců. „Platební morálka mezd je všelijaká a personální zajištěnost nemocnice také nemá,“ obrátil se na provozovatele anesteziolog Martin Dvořák, který již výpověď podal.

„V situaci, kdy máme čtrnáctého vyplácet mzdy a nemáme peníze od dodavatelů, je to těžké. Hospodařím s tím, co máme,“ vysvětlil Vojtíšek.

Na nejbližším zasedání zastupitelů má starosta předložit výsledek jednání s provozovatelem.

Situaci v nemocnici budeme monitorovat a přinášet aktuální informace.

Ohodnoťte tento článek!