Chci, aby byli Klatované na nemocnici hrdí

mikrofon, média, rozhovor

Rok 2012 bude pro Klatovskou nemocnici rokem změn. O tom, co nového nemocnici čeká, si redaktorka Deníku povídala s jejím ředitelem Františkem Lešundákem, který také zhodnotil rok ve své funkci.

Před několika dny to byl rok, co jste se nastoupil na post ředitele Klatovské nemocnice. Jak byste své roční působení zhodnotil?

Roční období je takové zrádné. Na jedné straně je to docela dost času, na straně druhé pro provedení zásadních změn a hlavně ve zdravotnictví je to poměrně krátká doba. Ale abych odpověděl na dotaz. Mohu říci, že jsem vcelku spokojen, i když ne úplně. To, co se dalo přeplánovat a nastavit, jsme splnili, dokonce překročili. Dojednali jsme nové kapacity pro rok 2012, konkrétně pět lůžek dlouhodobé intenzivní péče a 20 lůžek pro léčení dlouhodobě nemocných (LDN). Upravili jsme organizační strukturu a přijali základní pravidla. Pustili jsme se do změn personálních a připravili se na rok 2012.

Často kolem sebe slyšíte, že Klatovská nemocnice je špatná. Jak se vám vede nemocnice, které má takovou pověst?

Musím říci, že Klatovská nemocnice není špatná. Ve špatné organizaci bych nechtěl pracovat. Samozřejmě, že jméno organizace dělají lidé. Zvlášť v nemocnicích je to velmi výrazné. Všichni, bez výjimky, jsme citliví na zdravotní stav svůj a ještě více svých blízkých. Kontakty zdravotního personálu s pacienty a jejich příbuznými, které nebyly vždy stoprocentně profesionální, jsou zárodky této pověsti. Stačí, aby jeden ze sta pochybil a dobrá snaha ostatních je smazána. Je potřebné říci, že v některých případech jsou šiřitelé špatné pověsti sami zaměstnanci nemocnice, což nemohu vůbec pochopit. V neposlední míře na pověsti nemocnice má svůj podíl i stáří budov a vybavení a to tak, že již několik let se nemocnice buď chystá stavět nebo se staví, a v tom čase se stará nemocnice málo obnovuje.

Čím se snažíte bojovat o zlepšení pověsti nemocnice?

Možností je více. Například i tímto článkem, otevřeností v plném rozsahu k pacientům, novinářům i veřejnosti. Nemocnice se přestěhuje do nového monobloku, což samo o sobě zlepší podmínky a částečně i pověst v oblasti hotelových služeb. Určitě musí přijít změny a doplnění na některých lékařských a primářských místech. Musíme se pokusit dostat do naší nemocnice i nové zkušené lékaře. Musíme zlepšit komunikaci s pacienty a nastavit takzvaný klientský přístup. Musíme dosáhnout akreditace nemocnice. Tohle je to, co musíme a chceme. Není to cesta lehká. Bude to běh na delší trať, ale když chceme pověst zlepšit, musíme na tom cíleně, soustavně a dlouhodobě pracovat.

Myslíte si, že nová nemocnice přiláká lidi zpět?

Otom, že nová nemocnice přiláká lidi zpátky, jsem přesvědčen. Takzvané hotelové služby budou na úrovni 21. století, jedno, dvou, maximálně třílůžkové pokoje, každý se sociálním zázemím, přístrojové vybavení ve vysokém standardu, nový nábytek. Chci věřit, že změnou prostředí se změní k lepšímu i chování některých našich zaměstnanců. Kromě jiného zájem o nemocnici byl viditelný při dni otevřených dveří, kdy se na nemocnici přišlo podívat cca 3 000 lidí.

Hodně pacientů si stěžuje na lékaře, jak tuto situaci řešíte?

Nevím, zda je to hodně. Nemám podklady z jiných nemocnic, ani to nezkoumám, ale je potřebné otevřeně říci, že stížnosti přicházejí. Na jedné straně musíme brát stížnosti jako fakt. Nemocnice se otevírá pacientům, lidé jsou vnímavější a sebevědomější, více sledují i situaci v zahraničí, kde se velmi často pacienti soudí o svá práva. Musíme být připraveni na tuto alternativu i u nás. Na straně druhé stížnosti nepotěší, ale každá stížnost je prošetřena a stěžovateli je podána odpověď s informacemi, vysvětlením, případně omluvou a to písemně, případně osobně. V mnoha případech osobně reaguji okamžitě po obdržení stížnosti emailem, ale i přímým telefonátem stěžovateli. Dokonce jsem v jednom případě pacientce poslal kytici květů.

Přemýšlel jste během toho roku, že byste to vzdal a odešel z Klatovské nemocnice?

Musím říci, že ne. Když jsem dostal nabídku nástupu jako krizový manažer, tak jsem si to předem pečlivě zvážil. Mám za to, že na základě mých více než dvacetiletých manažerských zkušeností už umím posoudit rizika i východiska. Vprůběhu období do vypsání výběrového řízení na ředitele se potvrdily mé předpoklady, že tato mise může být úspěšná.

Co vás přimělo k tomu zůstat i dále?

Vprvní řadě lidé v nemocnici i mimo ni, hlavně v Klatovech. Silně mě fascinovalo, jak jsou všichni plni očekávání z budoucí nové nemocnice. Tohle byl velmi silný impulz. Ve druhé řadě je to velká manažerská výzva. Ne každý se za svůj život dostane k tomu, že může ovlivnit změnu nemocnice ze silně ztrátové s ne nejlepší pověstí na dobře fungující a ještě být při tom, když se stará nemocnice přestěhuje do nového dobře vybaveného nemocničního monobloku. Av neposlední řadě, zásadně neodcházím od rozdělané práce. Za dosavadní období se něco nastartovalo, nabralo to vcelku správný směr a je potřebné to dokončit.

Budoucnost

Čeho byste chtěl v Klatovské nemocnici dosáhnout?

V první řadě bych si přál, aby si všichni v regionu vzali Klatovskou nemocnici za svou. Aby do ní, když už musí, chodili rádi, aby jí fandili a mohli být na ni hrdí. Už jsem zjistil, jak jsou obyvatelé Klatov hrdi na svůj původ a sebevědomě se k němu hlásí. Když to trochu přeženu, dělám v Klatovech, kde každý buď odtud pochází, bydlí tady nebo alespoň někoho z Klatov zná. Věřím, že jste pochopili, že již můj první článek v Klatovském deníku z února 2011 „Jméno Klatovské nemocnice se musí změnit“, myslím vážně. Není to jednoduchá cesta, ale co je dnes jednoduché? Jsme tu proto, abychom to vykonali.

Provoz nové nemocnice bude jistě finančně náročnější. Myslíte si, že se Klatovská nemocnice nepropadne do ještě větší ztráty?

Již od počátku, dle odhadů a přepočtů, je jasné, že provoz nového monobloku bude náročnější než provoz současné staré nemocnice. Jen jeden příklad za všechny: některé části nové budovy jsou projektovány a postaveny dle předpisů a norem tak, že v nich bude zajišťována pravidelná výměna vzduchu 40krát za hodinu. Ve starých prostorách, kdybych to pořádně přehnal, se vzduch vymění tolikrát, kolikrát se za hodinu otevře okno. Je potřeba říci, že budova je projektována dle platných norem ve velmi dobrém standardu. To, co by mělo nejvíce navýšit provozní náklady, bude elektrická energie, částečně pára a voda. Nyní to můžeme kalkulovat jen podle instalovaného příkonu. Moudřejší budeme po prvních měsících provozu. Samozřejmé je, že do hospodářského výsledku nemocnice budou vstupovat i odpisy nového vybavení a to až ve výši 50 milionů korun ročně. Vzhledem k tomu, že vybavení by mělo být převedeno do Klatovské nemocnice navýšením základního jmění, bude se moci tato ztráta umořit vůči základnímu jmění bez dopadu na provoz nemocnice. Nebude to jednoduché, ale o těchto problémech víme a počítáme s nimi.

Jsou nějakým způsobem motivováni řadoví zaměstnanci k úsporám?

Ano, silně počítáme s motivací zaměstnanců. Tak, jak jsem zmiňoval výše, musíme se „popasovat“ s náklady a ekonomikou nemocnice jako takovou. Řízení nákladů je jedním z klíčových úkolů. V těchto dnech se v nemocnici přijímají dohody pro jednotlivá oddělení, které obsahují konkrétní plán pro rok 2012 v oblasti nákladů a základní pravidlo, že ze všech úspor oproti danému konkrétnímu plánu, půjde 50% uspořených prostředků do mzdových prostředků, přímo k rozdělení zaměstnancům příslušného oddělení. Toto rozdělení se samozřejmě může uskutečnit až na konci roku, po účetní uzávěrce. Například při úspoře 5% nákladů může být na motivačních odměnách rozděleno v celé nemocnici až 10 milionů korun navíc. Je jasné, že z toho bude mít prospěch i nemocnice – druhých 10 milionů korun v úsporách nákladů, na které by si asi jinak nedosáhla.

Plánujete nový systém stravování v nové nemocnici, jak bude fungovat? Zůstanou pracovníci jídelny stále zaměstnáni?

Ano, s výstavbou nové nemocnice je plánováno principiálně novým způsobem stravování. Jde o takzvaný „tabletový systém“. Z kuchyně na tácech, které budou zakryté a schopné udržet teplotu jídla, se bude rozvážet jídlo přímo na pokoje k pacientům. Na jednotlivých odděleních v novém monobloku již nejsou kuchyňky na distribuci jídla z várnic. Za tímto účelem bude celý provoz zdravotnické výživy rekonstruován. Na rekonstrukci jídelny a dodávku jídel se připravuje výběrové řízení, které by mělo být vyhlášeno řadově v týdnech. I když zaměstnanci kuchyně nejsou zaměstnanci nemocnice, v podmínkách výběrového řízení je, že případný vítěz musí převzít zaměstnance.

Všem zaměstnancům bylo, sice neoficiálně, nicméně důrazně doporučeno, aby se zúčastnili schůze, kde nabízela své produkty jedna pojišťovna. Přijít měli i ti, kteří měli volno. Přitom z každé uzavřené smlouvy by údajně měla mít nemocnice provizi. Podle mnohých zaměstnanců takové chování připomíná praktiky bývalého režimu. Můžete se k tomu vyjádřit?

K takto formulované otázce bych se nejraději vůbec nevyjadřoval. Tohle je absolutní dezinformace a právě tak fungují, respektivě nefungují některé věci v Klatovské nemocnici. Někdo slyší něco útržkem, nepochopí danou skutečnost, která se prezentuje. Ai když má možnost, nezeptá se, ale vyhlašuje své negativní soudy, jak je všechno nanic a podobně a přitom sám sebe šidí. Ale pro úplnost vysvětlím problém. Stát umožňuje zákonem úlevu organizaci na odvodech a dani na příspěvek, který poskytne zaměstnanci na důchodové připojištění nebo životní pojištění ve výši dva tisíce korun měsíčně, maximálně do výše 24 tisíc korun ročně. Právě tohle máme v úmyslu poskytnout zaměstnancům nemocnice. Jde o to, že tohle osvobození od odvodů umožňuje dát na spořící účet životního pojištění zaměstnancům ročně 4 800 Kč, kterými si budou moci přilepšit na důchod. Jde o peníze navíc, na které by jinak nikdy nedosáhli a prostředky se odvedli státu. Je to absolutně dobrovolné, postavené na individuální smlouvě zaměstnance s pojišťovnou, která vyjde z výběrového řízení na danou službu a je na každém zaměstnanci, zda bude chtít 4800 korun ročně navíc, nebo ne. S daným investičním životním pojištěním budou spojeny další možné benefity v oblasti majetkového pojištění až do výše 50% běžné platby. Navíc polovina z uspořených nákladů na odvodech na straně nemocnice, což může představovat až 2,5 milionu korun ročně, bude převedena do mzdových prostředků jednotlivých oddělení při účetní uzávěrce. Není to nic neoficiálního, v průběhu dvou posledních pátků jsem osobně daný problém vysvětloval při návštěvách oddělení nemocnice. Mám za to, že je to výhodné pro zaměstnance. Jeden z problémů je však ten, že doposud se nikdo moc v nemocnici o zaměstnance nestaral, a když teď přijdete s nabídkou, která je pro ně výhodná, tak panuje nedůvěra. To je jeden z dalších důležitých úkolů, zbourat tyto bariéry nedůvěry.

Klatovská nemocnice údajně uzavřela smlouvu s jednou pojišťovnou, jejíž klienti by měli mít v novém monobloku přednostní právo před všemi ostatními pacienty. Je to pravda? Pokud ano, proč jste se tak rozhodli?

Tohle je další z případů klasické dezinformace. Se žádnou pojišťovnou nemůže nemocnice uzavřít smlouvu na to, že její klienti budou mít přednostní právo před ostatními pacienty. Takovou pojišťovnu neznám. Uzavřeli jsme smlouvu s jednou soukromou firmou na zdravotní služby, hlavně v oblasti preventivních prohlídek, kdy její klienti, když budou dopředu objednáni na daný termín, budou v daném čase vyšetřeni. Nic více a nic méně. Firma nemocnici za daný výkon zaplatí vzhledem k tomu, že to není nasmlouváno u zdravotních pojišťoven. Ze strany firmy jde jen o pokrytí trhu ČR pro své klienty, případně i v Klatovech. Mimo jiné, smlouvu máme již více než půl roku a nikdo ještě na vyšetření nebyl.

Daří se vám plnit sliby, které jste dal?

Na základě zkušenosti z dosavadní praxe si dávám velký pozor, abych slíbil jen to, co můžu skutečně splnit. Na straně druhé, když přijdete do společnosti, jakou je Klatovská nemocnice, musíte být velký optimista, nabitý pozitivní energii a tu kolem sebe permanentně rozdávat. Bez toho by nešlo motivovat lidi. Lidé musí uvěřit, že se to dá změnit. Mojí zásadou je mluvit přímo, otevřeně a bez vedlejších úmyslů. Věřím, že moji nejbližší spolupracovníci a myslím si, že i někteří další zaměstnanci nemocnice, již pochopili, že nic neslibuji bez uvážení, a když se na něčem dohodneme, tak to platí. Nestavím se do pozice, že mám patent na rozum. Bez problémů si vyslechnu i jiné názory.

Plány

Jaké máte plány do budoucna?

Když jsem se rozhodl přihlásit do výběrového řízení na ředitele, nepřímo jsem tím plánoval spojit několik let svého života s Klatovskou nemocnici. Máme strategii na tři roky, od 2011 do 2013. Rok 2011 je za námi. To, co bylo možné provést za danou krátkou dobu při paušálním způsobu úhrad od pojišťoven, jsme zrealizovali. Zastavili jsme ekonomický propad. Začali jsme s reorganizaci, jednak struktury, jako i lůžek, a ukázali jsme možnost nové perspektivy. Rok 2012 je „rok změny“. Mění se způsob financování nemocnic, což dává Klatovské nemocnici jedinečnou šanci na potenciální navýšení výnosů. Na podzim se bude nemocnice stěhovat do nového monobloku. Tento fenomén mnozí ještě nedocenili, ale je to velká změna, určitě pozitivní pro pacienty, ale rovněž pro zaměstnance, se kterou se budou muset vyrovnat. Změna by měla nastat i na některých lékařských a primářských místech. Rok 2013 by měl být rok konsolidace. Vše již by mělo být na svém místě. Nemocnice přestěhována, personálně stabilizována, měli bychom mít již i první zkušenosti z nového způsobu financování a mohli bychom se věnovat precizněji vnitřním procesům, akreditaci nemocnice, zlepšování komunikace a služeb pro pacienty a podobně. Co se týká zdravotní oblasti, chtěli bychom, aby se rodičky z Klatovska vrátili do nemocnice a aby jsme navýšili počet porodů. Chtěli bychom zřídit v Klatovské nemocnici centrum pro léčení mozkových příhod, chtěli bychom napomoci záchranné službě a fakultní nemocnici s polytraumacentrem, kde bychom chtěli pomoci při úrazech v rozsahu odpovídajícím naší nemocnici. Chtěli bychom naplno využít moderní zobrazovací metody, včetně magnetické rezonance pro pacienty Klatovska, za kterou doposud museli cestovat do Plzně. Rádi bychom dosáhli vysokého standardu a rozsahu léčby na dětském oddělení a udrželi vysoký standard poskytovaných zdravotnických služeb na klíčových odděleních, na ortopedii, očním, interním i chirurgii, ale i na ostatních. Chtěli bychom potvrdit opodstatněnost zřízení lůžek Následné intenzívní péče a klasických lůžek LDN, zřízených v Klatovské nemocnici v roce 2011. Cílů máme moc a všechny jsou zaměřeny na zlepšení zdravotních služeb a na zajištění spokojenosti naši pacientů.

Ohodnoťte tento článek!