Chci, aby v ČR nevznikla zdravotní poušť

Titulní obrázek

„Budu se snažit přispět zejména ke zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče v takzvaných nových členských státech Evropské unie a o zlepšení profesních a pracovních podmínek tamních lékařů,“ říká v rozhovoru o svém zvolení viceprezidentem Evropských lékařů Milan Kubek…

VICEPREZIDENT EVROPSKÝCH LÉKAŘŮ MILAN KUBEK:

O víkendu se v Praze konalo plenární zasedání Stálého výboru evropských lékařů. Co je to za organizaci?

Stálý výbor evropských lékařů je mezinárodní nezisková organizace sdružující největší nevládní lékařské organizace ze všech členských států Evropské unie i ze zemí asociovaných. Reprezentuje přibližně dva milióny lékařů celkem ze třiceti států a je oficiálním připomínkovým místem a partnerem orgánů EU.

Účastnil se jednání někdo z ministerstva zdravotnictví?

V čase, kdy ČR předsedá Radě Unie, je to sice obtížně pochopitelné, ale tři dny trvajícího vrcholného jednání evropských lékařů, které standardně zahajují prezidenti nebo premiéři, se nezúčastnil nikdo z vlády ani z ministerstva. Jako by si naši politici neuvědomovali, že ať se jim to líbí či nikoli, stále více zásadních rozhodnutí ovlivňujících náš život je a bude přijímáno v rámci evropských struktur.

Jste prezidentem České lékařské komory a byl jste zvolen viceprezidentem evropských lékařů. Zvládnete to?

Ano. Vzhledem k tomu, že takto významnou funkci v rámci evropské lékařské samosprávy dosud žádný český lékař nezastával, tak si tohoto úspěchu velmi vážím.

Co byste chtěl ve funkci dokázat?

Budu se snažit přispět zejména ke zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče v takzvaných nových členských státech Evropské unie a o zlepšení profesních a pracovních podmínek tamních lékařů tak, aby tito kolegové nebyli z existenčních důvodů nuceni hledat lépe placenou práci v zahraničí a aby v zemích, jakou je i Česká republika, nevznikala zdravotní poušť, kdy by tamní pacienty postupně neměl kdo léčit. Ve sjednocující se Evropě se zkrátka rozdíly mezi jednotlivými členskými státy musí zmenšovat.

Václav Pergl, Právo

Chci, aby v ČR nevznikla zdravotní poušť
Ohodnoťte tento článek!