Chirurgie Thomayerovy nemocnice má novou JIP

Nová chirurgická JIP v Thomayerově nemocnici

V Thomayerově nemocnici byla slavnostně otevřena nově zrekonstruovaná Jednotka intenzivní péče Chirurgické kliniky, kterou nemocnice sdílí s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Rekonstrukce trvala 10 měsíců a náklady se pohybovaly ve výši 20 milionů korun, na kterých se podílelo částkou 13,5 milionu také Ministerstvo zdravotnictví ČR.

„Rekonstrukce umožní nejen kvalitnější poskytování zdravotní péči, ale také lepší a moderní pracovní prostředí pro personál kliniky a v neposlední řadě také zkvalitní podmínky výuky mediků z 1. LF UK,“ říká ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. Slavnostního přestříhávání pásky se ujal herec Jan Hrušínský, který byl v loňském roce na naší chirurgické klinice hospitalizován a díky péči našich lékařů se zdárně zotavil. Za Ministerstvo zdravotnictví byl slavnostnímu aktu přítomen náměstek ministra MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA.

Rekonstrukce byla rozdělena do dvou etap. V první z nich byla zrekonstruována administrativní část v prvním patře budovy, a to včetně dvou nových seminárních místností pro výuku zdravotních sester a mediků 1. lékařské fakulty UK. V druhé etapě pak bylo zrekonstruováno patro druhé, tedy samotná JIP, které nově čítá celkem 10 lůžek včetně 4 v nejvyšší kategorii s možností umělé plicní ventilace. Realizátorem stavby byla brněnská společnost Unistav Construction.

„Hlavním důvodem pro rekonstrukci jednotky intenzivní péče byly nevyhovující provozní a hygienické podmínky původního oddělení,“ říká přednosta Chirurgické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. s tím, že druhým hlavním důvodem pak byla nedostačující kapacita původní JIP a nutnost odkládání operačních zákroků. V rámci diagnostické a léčebné činnosti je na chirurgické klinice každoročně ambulantně ošetřeno okolo 47 000 nemocných, k operaci a léčení za hospitalizace je pak ročně přijímáno přibližně 3 500 – 4 000 osob.

Ohodnoťte tento článek!