Chronologie událostí kolem používání síťových a klecových lůžek v ČR od roku 2003

Ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi se dnes sejde na Pražském Hradě s prezidentem Václavem Klausem, kterému má vysvětlil rozhodnutí zrušit klecová a síťová lůžka. Chronologie událostí kolem používání síťových a klecových lůžek v ČR od loňského roku najdete v článku…

17. června 2003 – Za zneužívání restrikcí v léčbě duševně nemocných, konkrétně za používání klecových a síťových lůžek, kritizovala ČR nevládní organizace MDAC (Mental Disability Advocacy Center) se sídlem v Budapešti. Podle MDAC není rozdíl mezi klecovými a síťovými lůžky. Ve zprávě, která se týkala ČR, Slovenska, Slovinska a Maďarska, protestovala proti nelidskému a ponižujícímu zacházení a trestání pacientů v těchto čtyřech zemích. Uvedla také, že zdravotní personál se upřímně snaží poskytnout pacientům co nejlepší péči.

24. listopadu 2003 – Pavel Baudiš z Psychiatrického centra Praha uvedl, že v českých psychiatrických léčebnách je zhruba 230 síťových lůžek. Další jsou například na jednotkách intenzivní péče, v ústavech sociální péče nebo na protialkoholních záchytných stanicích.

12. března 2004 – Výbor proti mučení při Radě Evropy doporučil, aby se pro zvládání impulzivních nebo násilnických pacientů přestaly používat postele opatřené klecí a sítí.

18. března 2004 – Ministerstvo zdravotnictví oznámilo vznik komise, jejímž hlavním úkolem je vypracování standardů pro používání síťových lůžek. Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončuje metodický pokyn, který by měl omezit použití klecových lůžek na zcela mimořádné případy.

25. května 2004 – Mezinárodní organizace pro lidská práva Amnesty International ve své výroční zprávě kritizovala Českou republiku mimo jiné za to, že mentálně postižení a pacienti v ústavech a léčebnách bývají v síťových postelích.

26. května 2004 – Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že psychiatrické léčebny a ústavy sociální péče přestanou nejspíš od příštího roku používat klece a síťová lůžka. Zakáže jim to novela zákona o sociálním zabezpečení, která by měla

platit od 1. ledna.

13. června 2004 – O ústavu v Rábech u Pardubic, kde dávají děti do „klecí“, napsal britský nedělník The Sunday Times.

8. července 2004 – Rozhlasová stanice BBC Radio 4 uvedla, že ČR přijala jako jednu z podmínek vstupu do EU, že zruší klece v psychiatrických ústavech.

11. července 2004 – Britská autorka knih o Harrym Potterovi Joanne Rowlingová protestovala u prezidenta Václava Klause a premiéra Vladimíra Špidly proti klecím, do nichž jsou zavírány i děti v českých psychiatrických ústavech. Podle listu The Sunday Times se postavila do čela protestu proti této praxi, kterou v dopise své poslankyni v Evropském parlamentu označila za mučení.

12. července 2004 – Prezident Václav Klaus oznámil, že nechá dopis Rowlingové posoudit odborníky. Zajímá ho, nakolik spisovatelka vychází z novinových článků a nakolik ze zkušenosti.

13. července 2004 – Ministerstvo zdravotnictví přikázalo ředitelům zdravotnických zařízení, aby okamžitě zrušili lůžka s mříží. Vyzvalo je současně k přijetí opatření, která umožní přestat používat do konce roku i síťová lůžka. K problematice používání klecových lůžek v sociálních ústavech pak ministerstvo práce vydalo pokyn, který rozeslalo hejtmanům.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!