Chtějí vozit pacienty do SRN

Ačkoli to z českých příhraničních vesnic na Mostecku mají přes hranice do německých nemocnic od dvou do sedmi kilometrů, musejí být nemocní v případě potřeby dopravováni do zdravotnických zařízení na území ČR, vzdálených dvacet až čtyřicet kilometrů. „To chceme změnit…

Ačkoli to z českých příhraničních vesnic na Mostecku mají přes hranice do německých nemocnic od dvou do sedmi kilometrů, musejí být nemocní v případě potřeby dopravováni do zdravotnických zařízení na území ČR, vzdálených dvacet až čtyřicet kilometrů.

„To chceme změnit,“ vyjádřil se za ostatní starosty horských obcí Mostecka starosta Nové Vsi v Horách Antonín Blažek (KSČM). Starostové se rozhodli poslat žádost vládě, Sněmovně i Senátu, aby podpořily vznik dohody mezi oběma státy o průchodnosti hranic pro záchranné a havarijní situace bez předběžného a složitě získávaného souhlasu kompetentních orgánů. Své české kolegy podpořil i Peter Haustein, starosta německého Deutschneudorfu, na německé straně těsně navazujícího na Horu Sv. Kateřiny. „Před dvěma lety naši hasiči pomohli zlikvidovat požár českého hostince u hranic. Měl jsem s tím potíže, ale ustál jsem je,“ řekl. Vedoucí lékař Zdravotnické záchranné služby Most Milan Fidler však považuje zabezpečení rychlé lékařské pomoci v horských oblastech za dostatečné. „Nevím, co by udělala jazyková bariéra, naše dispečerky zvládají němčinu obtížně, německé češtinu taktéž. Než se domluví, jsme dávno na místě,“ konstatoval.

Na Chomutovsku to nevyšlo

Ani zdravotní rada okresu Most Jiří Pešek není přesvědčen, že by dohoda měla smysl. „Jde nejen o jazykovou bariéru, ale také o uhrazení poskytnutých služeb. Možná se situace změní po vstupu ČR do EU. Ale pokud vím, ani v jejích zemích není zdravotnická přeshraniční spolupráce nijak obvyklá,“ řekl. O dohodu na vládní úrovni se ze stejných důvodů pokoušeli před více než dvěma lety také v horské oblasti Chomutovska. Zatím neúspěšně. „Představovali jsme si to jednoduše, dokonce jsme pro zdravotníky obou zemí chystali dvojjazyčné slovníky se základními pojmy,“ řekl starosta Vejprt Václav Netolický (nezávislý). Už byla zahájena i jednání s řádem johanitů, kteří záchrannou službu na německé straně při nemocnicích také provozují. Ztroskotalo to však na legislativě i neochotě kompetentních míst a také na tom, že by se asi zatím skutečně nedohodly zdravotní pojišťovny. „Což Němci, ti u nás ošetření zaplatí hravě, ale při kursu marky ke koruně by to pro českého pacienta mohlo znamenat finanční katastrofu,“ uzavřel Netolický.

Liběna Novotná, Právo, 9.5.2001

Ohodnoťte tento článek!