Chybí lékaři. Pomůže stát zlepšit financování lékařských fakult?

Přestože je společenská poptávka po lékařích, sestrách a dalších zdravotnických profesích stále urgentnější, dostávají lékařské fakulty od státu méně finančních prostředků, než kolik je náročná výchova odborníků fakticky stojí.

Asociace děkanů lékařských fakult ČR si Vás dovoluje pozvat na

TISKOVOU KONFERENCI

na téma

Chybí lékaři. Pomůže stát zlepšit financování lékařských fakult?

v úterý 27. února 2018 od 10.30 hodin

v Akademickém klubu 1. LF UK, Faustův dům, Karlovo náměstí 40, Praha 2

Přestože je společenská poptávka po lékařích, sestrách a dalších zdravotnických profesích stále urgentnější, dostávají lékařské fakulty od státu méně finančních prostředků, než kolik je náročná výchova odborníků fakticky stojí.

Nově vzniklá Asociace děkanů lékařských fakult ČR, která chce situaci koordinovaně řešit, upozorňuje, že nejen navýšení, ale i udržení stávající produkce absolventů vyžaduje od státu dlouhodobě garantované finanční zajištění, pokrývající faktické náklady. Peníze jsou potřebné na rozšíření prostorových, ale především personálních kapacit lékařských fakult. Dlouhodobá stagnace hodnocení učitelů lékařství vede k jejich nedostatku napříč obory a k jejich odchodu ze školství do rezortu zdravotnictví. Ministerstva školství a zdravotnictví spolu s Asociací děkanů lékařských fakult ČR budou hledat řešení společně.

Na konferenci vystoupí:

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,

předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR a děkan 1. LF UK

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,

místopředseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR a děkan LF MU

PhDr. Pavel Doleček, náměstek ministra školství ČR
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví ČR
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS)

Prosím, potvrďte laskavě účast na e-mail:

1)
poznámka
Ohodnoťte tento článek!