Chybí sestry. Škola má řešení

sestra, lékařka

Střední zdravotnická škola Ústí nad Orlicí vznesla požadavek na zřízení vyšší odborné školy.

Ve městě by mohla vzniknout vyšší odborná škola se zdravotnickým zaměřením. Návrh Střední zdravotnické školy Ústí nad Orlicí podporuje například ředitel Orlickoústecké nemocnice Jiří Řezníček. „Jak lékaře, tak zdravotní sestry sháníme obtížně, chybí především kvalifikované sestry. Kdyby vyšší odborná škola v Ústí byla, část absolventů by potom logicky zůstala v regionu. Pro nás by to bylo přínosem, nastala by stabilizace a prospělo by to i zaměstnanosti v regionu. Záměr podporuji,“ vysvětluje svůj postoj.

Kvůli záměru se tento týden sešli zástupci Pardubického kraje s řediteli čtyř středních zdravotnických škol, Univerzity Pardubice a společnosti Nemocnice Pardubického kraje. Pardubický kraj na rozdíl od ostatních krajů nedisponuje žádnou vyšší odbornou školou vzdělávající zdravotnické pracovníky. Pro absolventy středních zdravotnických škol je tak jedinou možností vysokoškolské studium. To je podle ředitelky ústecké „zdrávky“ Lenky Podzimkové jeden z hlavních argumentů pro zřízení školy, za druhý shodně s Jiřím Řezníčkem považuje nedostatek zdravotnického personálu. „Prakticky všichni absolventi naší školy odcházejí studovat dál, pokud nejdou na vysokou školu, odcházejí mimo kraj a potom tam i zůstávají a nevracejí se,“ vysvětluje ředitelka.

Zřízení vyšší odborné školy se studijním oborem pro další výuku zdravotních sester by podle ní mělo pozitivní dopad i na zaměstnanost v regionu. Zvýšila by se prestiž školy a zájem studentů. „Máme perfektně vybavenou školu, kapacita nyní není plně využitá,“ potvrzuje potenciál školy její ředitelka. Možnosti školy doplňuje i dobrá spolupráce s nemocnicí, vůle lékařů ve škole vyučovat i možnost praxe a následného uplatnění studentů.

„Pro mnohé rodiny je návazné studium někde v centrech složité, zřízení vyšší odborné školy by zdravotnickým asistentům umožnilo dosáhnout plného vzdělání poblíž místa bydliště. Studenti, ať už jsou z Ústí, Svitav, Litomyšle nebo Rychnova, by se vzdělali ve svém regionu a poté by mohli pracovat v nemocnicích v regionu nebo v domácí péči. Zvýšil by se zájem o obor zdravotnický asistent, který opadl s odebráním kompetencí,“ dodává Jiří Řezníček.

„Jsme přesvědčeni, že pro Pardubický kraj, jeho nemocnice, ale i samotné studenty by bylo zřízení vyšší odborné školy v tomto regionu přínosem,“ uvedla náměstkyně pro oblast školství Jana Pernicová. Výsledkem jednání byla dohoda o zpracování dokumentu porovnávajícího náplň studijního programu vyššího a vysokého školství, ale také aktuální potřeby Nemocnice Pardubického kraje a.s. jako nejpravděpodobnějšího zaměstnavatele absolventů studijních oborů. Nejedná se však pouze o nemocnice, ale také například o poskytování domácí péče.„Aby mohla sestra pracovat například jako ošetřovatelka pro domácí péči, musí studovat minimálně vyšší nebo vysokou školu,“ dodal náměstek hejtmana Roman Línek, do jehož gesce spadá oblast zdravotnictví.

Oproti minulosti neumožňuje současný systém zdravotnickým asistentům například odebírat pacientům krev. U ostatních činností pak musejí být doprovázeni sestrou s vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním.

Ohodnoťte tento článek!