Chystané protesty lékařů

MUDr. Milan Kubek

Hosty Událostí, komentářů byli prezident České lékařské komory Milan Kubek a náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dělostřelecká příprava, možná tak by se dalo nazvat to, s čím přišla Česká lékařská komora. Tedy že 1. března ambulantní lékaři s velkou pravděpodobností nebuduo léčit, začnou veřejně šířit petici proti postupu ministerstva zdravotnictví a vůbec se budou snažit dostat politiky pod tlak. To všechno kvůli nižším výdělkům a obavě z toho, jestli budou dost silnými partnery pro zdravotní pojišťovny. Vítejte u Událostí, komentářů, dobrý večer.

A ve studiu Událostí, komentářů dva zástupci hlavních hráčů v této situaci. Jednak náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek a proti němu prezident České lékařské komory Milan Kubek. Pánové, dobrý večer.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Dobrý večer.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane doktore Kubku, o kolik podle vás klesnou příjmy ambulantním lékařům v tomto roce oproti tomu minulému?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Tak reálné příjmy proti roku 2011, protože my máme nastaveny všechny limity dva roky zpátky, klesnou asi o 20 %. Ale máme obory, jako třeba interna, kde klesá proti loňskému roku cena toho základního vyšetření, které internista provádí, o 25 %, tedy z něco více než 400 na 300 korun. A to jsou takové poklesy, které už nemůžeme kompenzovat. A my jsme doposud dělali to, že část léků, část vyšetření, které překročily ty limity, které nám pojišťovny s ministerstvem stanoví, že lékaři zaplatili svým pacientům ze svého. Ale při takovém poklesu, prostě nezlobte se, už není kde brát a my nechceme poškozovat své pacienty, proto jsme je vyzvali, aby se společně s námi bránili.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
K tomu se ještě dostaneme. Když jsem četl tiskovou zprávu, která visí na webu ministerstva zdravotnictví, pane náměstku, tak tam je psáno o těchto argumentech, které teď tady slyšíme, že to je takové mediální strašení, které Česká lékařská komora dělá už delší dobu. To, co jste tady teď slyšel, to je to mediální strašení?

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Tak já musím konstatovat, že bohužel nebylo ani jednou, že by pan prezident přivítal nějak pozitivně úhradovou vyhlášku za poslední léta, jak pamatuju já. A co se týká toho celkového dojmu, tak samozřejmě to strašení z mého pohledu je, protože úhradová vyhláška nastavuje jisté parametry, které snižují ten objem sto procent úhrady o dvě procenta, ale protože pravidelně ty segmenty překračují sto procent řádu 105 a více procent, tak vlastně celková úhrada a celkové snížení v té míře, kterou představuje pan prezident, nehrozí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To znamená, že ambulantním lékařům podle vašeho názoru, pane náměstku, neklesnou příjmy o 20 %, tak jak říká Česká lékařská komora.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
To v žádném případě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak buď jeden z nás neříká pravdu, nebo používáte každý jiná čísla. Nerozumím tomu. Pane doktore Kubku.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Já tomu taky nerozumím, a proto jsou dohody s ministerstvem zdravotnictví prakticky nemožné. Ale vyjděme z toho, co všichni pacienti vědí a mohou si ověřit. Dojezdová doba sanitním vozem prodloužena z 15 minut na 25. Letos zaplatí zdravotní pojišťovny o 5 % méně operací, nemocnice dostanou o 5 % méně. To znamená delší čekací doby. Podle nařízení vlády můžete…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, já myslím, že tady teď zastupujete zejména ambulantní lékaře, protože vy sám jste taky ambulantní lékař.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Já zastupuji české zdravotnictví v dané chvíli, zastupuji všechny lékaře.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Koho zastupuje pan náměstek?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
No, to já se chci zeptat, možná zdravotní pojišťovny. Ale my nemůžeme dopustit poškozování svých pacientů. Prostě my odmítáme hrát tuhle tu hru, že my budeme poškozovat své pacienty. To prostě není možné. My nemůžeme tajit před pacienty existenci drahých, účinných a lepších léků, ale nemůžeme ty léky platit ze svého. My prostě léta bráníme pacienty před dopady těch různých regulací. Občané by měli vědět, že část jejich léků platí lékaři ze svého, protože pokud je ten lékař poctivý.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A můžete být, můžete být, pane Kubku, úplně konkrétní? Když půjdu k vám jako k ambulantnímu lékaři a vy mi předepíšete nějaký lék, tak u kterého léku a jakou část z toho zaplatíte vy?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
To se nedá přesně tak říct. Já mám limit, budu mít limit, tolik můžu předepsat léků ve finančním vyjádření jako dva roky zpátky. A vzhledem k tomu, že se objevují stále nové a nové léky, ty léky jsou sice účinnější, lepší, ale zároveň jsou dražší, tak já se do toho limitu mám větší a větší problém vejít. A pokud překročím ten limit, tak to, o co překročím, to mi pojišťovny strhnou z mých úhrad za moji práci. To znamená, část léků předepisujeme pacientům ze svého. Stejně tak je to s vyžádanými vyšetřeními. Prostě pokud potřebuju třeba laboratorní nebo rentgenová vyšetření, překročí se daný limit, já nemohu poškodit pacienta, musím to platit ze svého.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, to je jeden z důvodů, proč vůbec Česká lékařská komora mluví o tom, že 1. března bude nějaký protest nějakou formou, o tom ještě budeme mluvit, a že prostě nejsou s postupem ministerstva zdravotnictví spokojeni. Mě by zajímalo, pane náměstku, jestli si myslíte, že něco z toho je pravda.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Já musím konstatovat, že bohužel, bohužel z toho téměř nic není pravda. Dokonce ani dojezdová doba, která je 20 minut, nikoliv 25 minut, a to prodloužení, které bylo dáno zákonem, mi prostě vyplývá z charakteru té služby jako takové a z toho, že ne ve všech oblastech samozřejmě /nesrozumitelné/ taková, že by ta základní doba, která je sjednána zákonem, vyplývají z ní sankce, to znamená, nejedná se o teda zhoršení celkové situace, pouze zobecnění toho, jak ta situace vypadá. Vrátím se…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to doplácení, doplácení samotných lékařů.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Vrátím se právě k tomu doplácení lékařům. Ano, je pravda, že počínaje vyhláškou, konče smlouvami s pojišťovnami obsahují ty smlouvy určité regulační limity. Ty spočívají v tom, že samozřejmě ne všichni lékaři se chovají stejně korektně. To znamená, je zde určitý brzdný mechanismus, který v určitém okamžiku některým lékařům nastaví ty limity, pokud je překročí. Na druhou stranu, každý ten lékař má právo a možnost obhájit své chování a svou praxi vůči konkrétní zdravotní pojišťovně, protože se může stát, že se mu změní kmen pacientů, o které se stará, způsobí to ty zvýšené náklady. Pak pojišťovna to…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane náměstku, vy tedy vylučujete to, že by bylo jaksi v systému českého zdravotnictví zakomponováno, že zejména ambulantní lékaři část nákladů na léky nebo vyšetření vlastně pacientům doplácejí?

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Vylučuji to, že by ten systém fungoval tím způsobem, že lékař hradí část nákladů zdravotní péče, kterou poskytuje pacientům. To rozhodně vylučuji.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A jsme zase tam, kde jsme byli před chvílí.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Pan náměstek, pan náměstek lže, lže, ví to pacienti, protože mají své zkušenosti a ví to stovky lékařů, kteří platili desetitisícové srážky a regulace za překročení nákladů na léky. Pane náměstku, buďto zastávejte svoji funkci normálně, nedělejte si srandu ani z nás lékařů, ani z občanů, anebo prostě jděte od toho. My jsme tady pro to, abychom se seriozně bavili, abychom vysvětlili občanům, že vy si je berete jako rukojmí, a my si je snažíme před tím bránit.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Ne, vy si je berete jako rukojmí.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Ano, samozřejmě. Vy si berete pacienty jako rukojmí.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Vy si je berete jako, ne, vy, pane prezidente.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Například velice jednoduchou věcí. Proč jste prakticky znemožnili pacientům měnit zdravotní pojišťovnu? Možná že to víte, ale měli by to vědět všichni. Na jaksi zásah tady, ne tedy pana náměstka, ale ministra zdravotnictví.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane prezidenta, zdravotní pojišťovna lze vyměnit jednou za rok s určitým předstihem, co se oznámení týče.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Ano, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A to považujete za nemožnost si vyměnit zdravotní pojišťovnu?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
No, samozřejmě, protože dosud jste to mohl učinit každé tři měsíce. Dnes se statisíce pacientů-občanů staly klienty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ale můžete si ji vyměnit.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Ano, ano. Ale pokud se třeba dnes rozhodnete změnit pojišťovnu, tak to můžete změnit až k 1. lednu příštího roku. A pokud ta pojišťovna, ke které jste spadnul třeba díky fúzím zdravotních pojišťoven, nemá smlouvu s vaším lékařem, ke kterému vy máte důvěru, a vy jste si tu pojišťovnu dobrovolně nevybral, vy jste k ní spadnul k té pojišťovně, tak v dané chvíli nemáte šanci se u toho svého lékaře léčit. Ministerstvo ve spolupráci s pojišťovnami plánuje další redukci sítě zdravotnických zařízení. To neznamená zase nic jiného, než pokud když se zruší ordinace, tak pacienti budou prostě muset jezdit dál. A ministerstvo nastavilo takové nařízení vlády, že je legální, aby nejbližší praktický lékař se pro vás nacházel 35 minut jízdy autem. Prostě tohle to není zdravotnictví střední Evropy 21. století.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, vydržte, pane prezidente. Vaše reakce, pane náměstku.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Jsme bohužel u klasického strašení, které používá pan prezident. Vrátil bych se zpátky k jeho předchůdci, což byl pan doktor Rath, který když byl ministrem, tak skutečně výrazně zredukoval možnost preskripce všem lékařům. Preskripce klesla v podstatě o téměř 50 %. Tehdy bylo zajímavé, že tedy Česká lékařská komora neprotestovala, že vlastně nejenže je nucen platit lékař ty prostředky z prostředků teda, které vydělá, ale navíc skutečně se zabránilo reálné preskripci v té době vůči všem pacientům. Je zajímavé, že v té době nedošlo ke snížení jakoby úrovně zdravotní péči.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Dobře, ale pane náměstku, vy zmiňujete období 7 nebo 8 let zpátky.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Ano, to znamená dnes, vrátím se k tomu, je mi to líto, musím jednoznačně nesouhlasit s panem prezidentem Kubkem. Ta regulace, která je, postihuje pouze ty lékaře, kteří se chovají v tom systému nekorektně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co to znamená, když se chová lékař nekorektně?

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Je celkem známo, koneckonců bylo to i v médiích, že je určitá motivace lékařů k předpisu některých prostředků. To znamená, jsou lékaři, kteří jsou schopni víceméně jaksi indukovat péči v zájmu jistého přivýdělku s tím, že z daného léku je určitý benefit. To znamená, to je jeden z těch …

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Takže když schválně předepisují dražší léky?

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Například. Anebo určitý typ léku. Je tam určitá motivace. To znamená, ty regulace pojišťoven v tomto okamžiku jsou jistým brzdným mechanismem tak, aby nedocházelo ke zneužívání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A pochopil jsem to správně. Je to ze strany zdravotních pojišťoven plošný brzdný mechanismus místo toho, aby šel přímo po těch lékařích, o kterých mluvíte vy.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
On je, on je plošný k té základní bázi. Ale samozřejmě nastavená hranice by měla postihovat maximálně 20 % poskytovatelů zdravotní péče.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Vy jste tady teď.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Pan náměstek…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane doktore. Vy jste tady teď tím, jak jste si navzájem několikrát řekli, že nemluvíte pravdu a lžete a tak dále, nastolili tu situaci, která dnes je. A mě by zajímalo, co v této situaci reálně nastane 1. března. Jinými slovy, nemá cenu chodit k ambulantním lékařům, protože ti minimálně z těch materiálů, které jsem četl, buď budou na dovolené, budou mít nějaké volno, nebo budou léčit sami navzájem sebe?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Tak já bych se ještě, pardon, vrátil přece jenom k tomu, co řekl…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tam se budete moct vrátit. Zkuste mi, pane doktore, odpovědět na toho 1. března.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Já vám odpovím velice jednoduše. 1. března Den zdraví lékařů. Já vyzývám všechny občany, pacienty, aby respektovali tento den, aby nás podpořili, aby nechodili zbytečně do zdravotnických zařízení. My budeme odkládat plánovaná vyšetření, plánované výkony. Na druhou stranu garantujeme, že urgentní život, pardon, život zachraňující péče bude zachována. No, a skutečně prostě někteří lékaři si vezmou dovolenou, jiní náhradní volno. A někteří z nás využijí tento den k tomu, abysme pečovali o své vlastní zdraví. To znamená, navštívíme ordinace svých kolegů, absolvujeme léta odkládané preventivní prohlídky, protože pouze zdravý lékař může léčit své pacienty.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
A čeho tím chcete dosáhnout?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Tak chceme tím upozornit na problém, který zde je. Je třeba jasně říci, že kroky ministerstva zdravotnictví ohrožují pacienty mnohem víc než tento náš symbolický protest. A ten protest je symbolický proto, že my nechceme poškodit pacienty. Pacienti nejsou naši nepřátelé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, počkejte, pane prezidente. Rozumím tomu, co si myslíte a co mi tady říkáte. Ale čeho chcete dosáhnout?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Tak chceme společně s pacienty, protože pan ministr nám několikrát vzkázal, že ho lékaři nezajímají, tak chceme, aby pacienti vytvořili dostatečný tlak na ministra zdravotnictví, aby se začal chovat, a mě mrzí, že tady pan ministr není, ale já to tedy přesto řeknu, aby se začal chovat skutečně jako ministr zdravotnictví, začal hájit zájmy svěřeného resortu, tedy nás všech občanů, pacientů potenciálních nebo současných, a přestal se chovat jako loajální náměstek ministra financí, který nechá zdravotnictví vysávat. Například cestou rostoucího DPH, protože zase se to možná neví. Zdravotnická zařízení jsou jediný subjekt, který je v pozici konečného konzumenta svých vlastních služeb. Jinými slovy. My platíme zvýšené DPH ze svého. Nemáme ho na rozdíl od všech ostatních obchodníků, výrobců kam přenést.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak, pane náměstku, trápí vás to, co se chystá na 1. března a to, co podle pana Kubka jaksi zatím je a co by mělo být dosaženo?

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Tak mě tam trápí hned dvě polohy. První si myslím, že je tedy velice zvláštní. Na jednu stranu pro /nesrozumitelné/ pan prezident, jak se stará o kvalitu, bezpečí vlastně toho zdravotnictví pro občany. Na druhou stranu jim v tento den dává najevo, že v podstatě je potřeba teda, aby mu dali volno, si odpočnout, a ještě víc mě zarazilo to, že v materiálu, který komora uveřejnila, je dokonce řečeno, že tedy doporučí nejen to ošetřování vzájemné, ale i možnost vyměnit si rodná čísla, aby mohli vykázat péči, i když nebudou pracovat. To už je k nabádání k čistému podvodu, pane prezidente. To myslíte vážně?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Já budu reagovat na tuto nehoráznost. My nabádáme lékaře, aby navštívili sami sebe, navzájem vyšetřili se, zanesou řádně to vyšetření do zdravotnické dokumentace, a protože i lékař platí zdravotní pojištění, má nárok na ošetření a pojišťovna musí to jeho ošetření zaplatit. A já se vrátím ještě k jedné nehoráznosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, jenom, pane Kubku…

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Pardon, pane Veselovský, ještě moment.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pardon, pane Kubku, když říkáte, když píšete ve svých materiálech, že lze ten daný doktor, že může získat unikátní rodné číslo, to myslíte případně vaše, který vy jeden praktický nebo ambulantní lékař by šel k jinému, tak to je to unikátní rodné číslo.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Ano, samozřejmě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Není to tak, že by s sebou nesl databázi rodných čísel.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Ne, ne, ne. To znamená, že prostě je pacientem, který je vyšetřen. A my jsme placeni podle počtu pacientů, které v daném období vyšetříme.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím. A teď ta vaše reakce, prosím.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Ta moje reakce byla na ty léky. Pan náměstek tady tak nekorektně obvinil lékaře z korupce, že podléháme farmaceutickým firmám. A zapomněl říci jednu důležitou věc. Že ty limity jsou historické, a je to limit každého lékaře. To znamená ten lékař, který plýtval, může plýtvat dál. Ten lékař, který se choval racionálně a šetřil, ten musí šetřit ještě víc, aby neplatil ty regulace. Pane náměstku, vy to víte. Nedělejte si z nás legraci. Prostě občané to neví. Ale vy jo. Vy jste řídil velkou složku zdravotní pojišťovny. Jste předsedou správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Vy to dobře víte, tak prosím vás, nelžete lidem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane náměstku, budete vůbec s Českou lékařskou komorou o tomto jednat, o těch výzvách, které jsou k vám směřovány?

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Pokud se ta výzva, ta jednání budou nést v tomto duchu, tak sám tady vidíte, že téměř nemá smysl asi o tom o těchto tématech jednat. Já bych tady zdůraznil jednu věc. To, co všechno mně tady /nesrozumitelné/ jako naprosto špatný vývoj celého období, co je ministrem pan Heger, tak v tom období dochází pravidelně ke zvýšení výdajů na zdravotní péči. To znamená, že není pravda, že ty výdaje klesají. Další věc, kterou řeknu, že letošní rok naprosto bezprecedentně řeší poprvé v podstatě nákladnou péči pro vzácná onemocnění, pro onkologické pacienty. Takže pokud jsme realizovali vyhláškou určitou restrikci některých oborů, tak na druhé straně je to toto, protože přidáváme prostředky právě na ty nejnemocnější a nejzávažnější onemocnění.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Chápu to správně, že … Dobře, vy říkáte, že v takovém gardu nechcete s Českou lékařskou komorou jednat. A co když přijdou další protesty? Dobře víme, že nakonec ministerstvo zdravotnictví a váš šéf couvl před silnými protesty a hrozbou odchodů lékařů před několika lety na jaře, co když přijde něco takového? Ani tak nebudete jednat?

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Opět bych tady řekl jednu docela zásadní věc. Pan prezident Kubek řekl, že se ministr nestará o zdravotnictví. Právě tento svým způsobem nepříjemný kompromis znamenal to, že se lékařům zaměstnaným výrazným způsobem zvýšil, zvýšila průměrná mzda. Takže samozřejmě tady je otázka…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Počkejte, pane náměstku, ale mluvíte o stavu, kdy hrozilo několik desítek tisíc lékařů, že odejde z České republiky.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Já tady bych si dovolit těžce rozporovat ty vaše slova. Několik desítek tisíc rozhodně nehrozilo, jo. Tam byly, tam byly jisté segmenty, které samozřejmě byly citlivé v tom počtu, protože je, dejme tomu, některý v segmentech těch lékařů malé množství a jejich nedostatek je citlivý, například anestezie. Takže to bysem byl rád, kdyby tady padl jako nějaké upřesnění, tady informace. A samozřejmě otázka je, zda pan prezident dneska skutečně mluví za všechny lékaře, kteří jsou v ambulantní sféře sami svými pány, sami vlastně pracují ve smyslu ambulantního lékaře. To znamená, já si za tím…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím tomu správně, že pro vás tím, že zpochybňujete to, že Milan Kubek mluví za všechny ambulantní lékaře, že zpochybňujete, řekněme, nutnost mít plný počet těch ambulantních lékařů tak, jak je nyní?

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
To jsme, to jsme u velice složité otázky. Určitě i tady jsou kapacity, které jsou zbytné. To možná ukáže další čas. Ale primárně…

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Co je na tom složitého?

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Můžeme se, můžeme se, můžeme se podívat například na rozložení sítě. To znamená, obecně, obecně je celkem známo, že z hlediska sítě je velká kapacita lékařů ve velkých ordinacích, zatímco na venkově je jich výrazně méně. Takže určitě tady máme kapacity, které fungují několik hodin v týdnu, to znamená otázkou, zda skutečně taková ambulance přináší efekt, který je potřeba pro provoz zdravotní péče. Takže to jsou všechno věci, které je potřeba, potřeba do budoucna určitě řešit.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
To asi jaksi předjímá nějaké jednání přece jenom.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Určitě. Ale jsou tady další zástupci. Nejenom Česká lékařská komora. Máme tady zástupce ambulantních specialistů jako takových, máme tady konkrétní segmenty, které mají své představitele.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Rozumím.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
A s těmi jednání jsou vedena už například kvůli tomu, že se dohadujeme právě o relaci úhradové vyhlášky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Když 1. březen, a to, co jste mi tady popsal, že budou ambulantní lékaři dělat, nezafunguje, tak jak dál?

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Tak já věřím, že se nám podaří získat statisíce podpisů pod peticí za záchranu českého zdravotnictví. Ostatně již první signatáři a petiční výbor dostatečně silné osobnosti, paní Táňa Fischerová, pan profesor Janouch, zakladatel Nadace Charty 77. Pan bakalář Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. Už dnes, teď máme desítky podpisů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jinak řečeno, si nepřipouštíte neúspěch.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Naprosto ne, protože neúspěch by znamenal rozvrat českého zdravotnictví. A já zase si dovolím ilustraci. Já mám rád čísla, byť jsem lékař a ne ekonom na rozdíl od pana náměstka. To je vývoj výdajů na zdravotnictví celkových meziročně. Vidíte ty miliardy, jak to zvolna klesá. A horší je, že klesá i podíl výdajů na zdravotnictví na hrubém domácím produktu České republiky, což znamená, že ta krize dopadá na zdravotnictví víc, než je nezbytně nutné. A proč dopadá, protože nám roste DPH, protože čtvrtý rok zůstává stejná platba za státního pojištěnce, to jsou ty důvody, které /nesrozumitelné/ v této ekonomické krize.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Pane Kubku, díky za vysvětlení.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
A ještě jestli můžu malinkou poznámku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Ne, to už je opravdu všechno. Myslím, že jsme si řekli všechno. 1. března bude ta akce, o které jste vy mluvil. Oběma díky za komentář.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Já ty čísla nejsou korektní, protože to jsou výdaje včetně toho, co pacienti utrácí za doplňky, zubní pasty a kosmetiku v lékárnách. Takže ty čísla, ty čísla nejsou výdaje na zdravotnictví, které garantuje ministerstvo zdravotnictví.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Ano, to jsou skutečné výdaje včetně těch 50 miliard, které už platí občané ze svého.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Ne, to nemáte pravdu, pane prezidente.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
A občané platí stále více a dostávají stále méně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Myslím, pánové, že se nevidíme naposledy v Událostech, komentářích. Děkuju, na shledanou.

Petr NOSEK, náměstek pro zdravotní pojištění, předseda správní rady VZP:
Prosím, na shledanou.

Milan KUBEK, prezident, Česká lékařská komora:
Na shledanou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
O komentář požádám ještě redaktora serveru Aktuálně.cz Petra Holuba. Dobrý večer, Petře.

Petr HOLUB, redaktor, Aktuálně.cz
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Slyšel jste tu debatu, která tady probíhala ve studiu.

Petr HOLUB, redaktor, Aktuálně.cz
Ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Z vašeho pohledu jsou stížnosti nebo vůbec postoj České lékařské komory oprávněný?

Petr HOLUB, redaktor, Aktuálně.cz
No, do značné míry ano. Celkem to chápu, zvláště pokud jde o ty ambulantní speciality, protože proti tomu roku 2011 se letos skutečně jejich příjmy sníží asi o těch 10 %, to znamená tedy o 5 % ročně, takže není to tak úplně dramatické. A to si myslím, že v zásadě znamená, že české zdravotnictví asi letos zažije nejhorší rok od listopadu 89. Jsou to skutečně vážné škrty, tak se tomu nedivím.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Petře, jak si vykládáte to, co bylo slyšet minimálně na čtyřech místech celé té debaty, že jak lékařská komora, tak ministerstvo buď disponuje nějakými jinými čísly, anebo si zásadně o té druhé straně myslí, že nemá pravdu.

Petr HOLUB, redaktor, Aktuálně.cz
Spíš si myslím, že ono to zdravotnictví je složité, a to jeho účetnictví je značně popletené. Já vycházím prostě z toho, kolik dávají zdravotní pojišťovny do zdravotnictví. A právě že se to počítá s tou relací dva roky dozadu, tak tím se to musí ještě rozklíčovat dál. Pan Kubek, ten třeba počítal celkové výdaje na zdravotnictví. A pokud jde o pana náměstka Noska, tak on vlastně říkal jenom to, že se proti tomu roku 2011 sníží ty celkové výdaje o 2 %, ale zase už do toho nepočítal inflaci. Takže je to, je to trochu složité a obě dvě strany to záměrně ještě vyostřují ty rozpory.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Jakou roli v celé té situaci hrají a budou hrát zdravotní pojišťovny? Je možné, že na konci tohoto roku budou ambulantní lékaři, kteří se teď chystají nějakým způsobem protestovat, v podobné situaci, jako byly na konci roku 2012 nemocnice, kterým, řekněme, bylo naznačeno, že některé z nich dokonce mohou skončit a bude drasticky omezován počet lůžek, k čemuž sice nedošlo, ale to už je jiný příběh.

Petr HOLUB, redaktor, Aktuálně.cz
No, ono to spolu souvisí opravdu dost úzce. Nebo to, co zažívaly nemocnice v loňském roce, tak letos zřejmě zažijí ambulantní lékaři. Tam jde o to, že jak nemocnice, tak ambulantní lékaři mají dlouhodobé smlouvy, nemocnice na 5 let, ambulantní specialisté na 8 let. A nemocnicím to vypršelo právě loni a pojišťovny toho chtěly využít k tomu, že by některé nemocnice vlastně zrušily. Ale nepodařilo se jim to proti organizovanému odporu těch nemocnic. Teď ambulantní specialisté si myslím, že se chystají k něčemu podobnému. Samozřejmě ta úhradová vyhláška je pro ně velmi bolestná, ale ta vyhlídka, že před koncem roku budou s pojišťovnami jednat o své další existenci, tak to je to, co asi může zmobilizovat úplně všechny.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor:
Tak uvidíme, jak celá situace bude pokračovat. Petře, děkuju za komentář i za váš čas. Hezký večer, na shledanou.

Ohodnoťte tento článek!