Cikrt: Od Schwarze to byl nekorektní útok

Titulní obrázek

Ministerstvo zdravotnictví se do sporu s šéfem pražských záchranářů Zdeňkem Schwarzem dostalo již před krajskými volbami. Zatímco nově zvolený senátor svaluje vinu na ministerstvo, resort zdravotnictví má jiný názor. „Spory začal Schwarz, je to součást předkongersového boje,“ tvrdí pro Zdraví.Euro.cz tiskový mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt…

Mezi ministerstvem a senátorem Schwarzem se objevují jisté neshody již od předvolební kampaně. Senátor nyní tvrdí, že spor byl „vyprovokován“ ministerstvem a on se jen bránil. Můžete situaci popsat z vašeho pohledu?

Stále trváme na tom, že spory začal on a to tak, že místo toho, aby využil připomínkového řízení, tak začínal své výhrady k zákonům komunikovat přes média. Navíc se lišilo pojetí postavení záchranářů, pan Schwarz pak také zveřejnil některé nepravdivé informace. Poté přešel do zbytku reformy a opět skrze média říkal, co by se mělo dělat jinak.

Neshody stále pokračují, nyní se vede debata ohledně nedostatku místa v pražských nemocnicích. Pan Schwarz vás osočil, že překrucujete fakta a matete veřejnost…

Nebyli jsme to my, kdo v pátek zveřejnil tiskovou zprávu. Byl to opět pan Schwarz a podařilo se mu u toho splést dohromady několik věcí. Samozřejmě je tu objektivní fakt, že jsou porodnice přetížené, je to boom, který trvá dva tři roky a pomine. Je to důvod k tomu, aby zdravotnická zařízení přeorganizovala to co jde. Něco samozřejmě jde, něco ne a chápu, že někdy to přechází do krizových stavů. Pan Schwarz také ví, že zdravotní pojišťovny na základě rozhodnutí správní rady budou zohledňovat vyšší náklady těch nemocnic, které mají vyšší výdaje spojené s vyšší porodností. Myslím, že to byl zbytečný atak, navíc pustit novinářům záznam rozhovoru dispečerky s lékaři, když novináři nevědí, co je povinností dispečerky. Já jako laik jsem to poslouchal a zdá se mi, že nepostupovala korektně, že ta naléhavost tam nebyla. Byl to nekorektní útok, v případě, že je problém komunikace mezi dispečerkou a lékaři, tak je na něm, aby to řešil on a neměl by to svádět na neschopnost ministerstva. Tento faktor a načasování nás opravňuje k tomu říci, že je to součást předkongresového boje.

Jak by se tedy měla situace v porodnicích řešit?

Pokud jde o financování, tak zvýšené náklady zaplatí pojišťovny. Jinak je to otázka vnitřního uspořádání nemocnice, není důvod stavět nové nemocnice, protože je to boom, za dva roky bude něco jiného a my budeme mít prázdné budovy.

VZP navýšila nemocnicím platby za porody o 250 milionů korun
VZP se rozhodla v reakci na současný baby boom navýšit nemocnicím platby za porody a navazující péči o novorozence v nemocnicích za rok 2008 o 250 milionů korun. Tyto finanční prostředky již nemocnice čerpají. Porody, včetně péče o novorozence, tak bude VZP nemocnicím proplácet výkonově za každý jednotlivý případ, tzv. balíčkovou metodou.
„VZP se rozhodla reagovat na vysoký meziroční nárůst počtu porodů a kompenzovat tak nemocnicím jejich vyšší výdaje v této oblasti, “ říká ředitel VZP Pavel Horák.

Michaela Svobodová, Zdraví.Euro.cz

Cikrt: Od Schwarze to byl nekorektní útok
Ohodnoťte tento článek!