Čím se momentálně zabývá etická komise MZ

Komise řeší především otázky, co je a co není při výzkumu na člověku, na lidských plodech a zárodcích z etického hlediska přípustné. „Pracuje se také na protokolu o xenotransplantacích…

PRAHA – Etická komise ministerstva zdravotnictví loni řešila především problémy s výzkumem a zaváděním nových léčiv. Vážnější přestupky ale nezaznamenala, řekla včera novinářům její předsedkyně Dagmar Pohunková.

Komise se vyjadřuje i k výzkumným projektům na člověku. Řeší především otázky, co je a co není při výzkumu na člověku, na lidských plodech a zárodcích z etického hlediska přípustné. Dále připomínkuje všechny zdravotnické zákony, v poslední době například zákon o transplantacích a o lékařských povoláních.

„Pracuje se také na protokolu o xenotransplantacích, to je přenosech orgánů ze zvířete na člověka. A nejde jen o přenosy přímo do člověka, ale také ve využití zvířecích tkání s lidskými tkáněmi, což je věc, která může být pro člověka velmi nebezpečná, tudíž je nutné, aby byla zákonně regulována,“ řekla Pohunková.

Komise se zabývá rovněž ochranou dat ve zdravotnictví. Neřeší však konkrétní stížnosti pacientů, protože spadají pod pravomoci etických komisí krajských nemocnic nebo disciplinární komise lékařské komory.

Na dodržování evropských etických norem spolupracuje komise s evropskými orgány, především s řídicím výborem pro bioetiku v Radě Evropy. Úmluva Rady Evropy o ochraně lidských práv a biomedicíně, která zdůrazňuje ochranu autonomie a důstojnosti jednotlivce, platí v ČR od 1. října 2001.

Etická komise, které v Česku funguje od roku 1990, zabránila podle psychiatra Jiřího Šimka z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pochybným výzkumům a hrubějším přestupkům proti etice, které se stávají v posledních letech v jiných evropských státech.

„My dnes řešíme především zavedené firemní studie, které jsou po etické stránce v podstatě v pořádku. Odmítnutých studií je asi jedno až dvě procenta,“ řekl ČTK. V pravomoci komise je pochybné výzkumy zcela zastavit.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!