ČIŽP: Některé nemocnice neví, jak nakládat s nebezpečným odpadem

Některé nemocnice nemají přesně definovaná pravidla, jak zacházet s nebezpečným odpadem. Podle České inspekce životního prostředí spočívá problém především v jejich provozních řádech, které nedostatečně stanovují podmínky, jak s tímto druhem odpadu nakládat. Situaci by měl vyřešit metodický pokyn…

PRAHA – který připravují ministerstva zdravotnictví a životního prostředí. Novinářům to včera řekl ředitel inspekce Jan Slanec.

Největší problém spatřuje ve špatné kontrole nebezpečného odpadu, který nemocnice produkují. Mezi nejčastější nedostatky podle něj patří nedostatečně ošetření odpadů před jeho spalováním, špatné skladování a manipulace s nebezpečným materiálem. Velké rezervy shledala inspekce i v oblasti třídění tohoto druhu odpadu.

Zdravotnická zařízení by podle něj měla přesně specifikovat, jaké množství a jaký druh odpadu produkují. A podle toho by měla i stanovit přesné podmínky, jak s ním zacházet. Vytvořil by se tak lepší prostor pro jeho zpracování a kontrolu. „Tím by se mohlo zabránit určitým excesům, které se čas od času objevují,“ řekl Slanec.

Zlepšit situaci by měla změna provozních řádů zdravotnických zařízení, které definují i zacházení s odpadem. Inspekce chce na zpřesnění těchto pravidel spolupracovat s kraji, které jsou zřizovateli většiny nemocnic. Na vytvoření jednotné metodiky zacházení s nebezpečným odpadem se podílejí i ministerstva

životního prostředí a zdravotnictví. Slanec věří, že vzorové provozní řády by mohly vzniknout do konce roku.

V minulosti podle poznatků inspekce nemocnice většinou předávaly nedostatečně vytříděný odpad firmě, která s nim dále nakládala. Pravě krach společnosti Idos, která tuto službu nabízela, inspektory na celý problém upozornil. „Na dnešním trhu s nemocničním odpadem zeje velká díra, protože vypadla hlavní firma, která nakládala s těmito odpady,“ uvedl Slanec. Situaci ale nevidí kriticky. „Existuje dostatek firem, které mají právo nakládat s nebezpečným odpadem,“ dodal.

ČTK

Ohodnoťte tento článek!