ČLK chce změny v úhradové vyhlášce

Předsedové okresních sdružení ČLK se na své poradě 17. února shodli na tom, že budou prosazovat trvalé smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro všechny soukromé lékaře. ČLK to zveřejnila ve svém prohlášení. Požadují také zvýšení vyměřovacího základu u tzv. státních pojištěnců a změnu úhradové vyhlášky…

Předsedové okresních sdružení České lékařské komory se na své poradě 17. února shodli na tom, že budou prosazovat trvalé smlouvy se zdravotními pojišťovnami pro všechny soukromé lékaře. ČLK to zveřejnila ve svém prohlášení.

Požadují zvýšení vyměřovacího základu pro výši pojistného u tzv. státních pojištěnců na o 3%, tedy na 25% průměrné mzdy a také řadu úprav v úhradové vyhlášce. Např. aby vůči zdravotnickým zařízením, která překročí limit na léky a další prostředky o méně než 10% nebyly uplatňovány sankce, nebo stanovení maximální výše regulačních srážek na 20% úhrad za výkony vykázané v daném období.

ČLK trvá na novelizaci zákonů o veřejném zdravotním pojištění, vzdělávání a odborné způsobilosti lékařů a zákona o zdravotní péči, který by měl mimo jiné podle návrhu prezidenta Kubka obsahovat změny v pravidel dohodovacích řízení, nebo možnost dědění a prodeje lékařských praxí.

Oblastní zástupci také odsouhlasili rozhodnutí, že ČLK nepodpoří plánovanou páteční demonstraci proti krokům ministra zdravotnictví Davida Ratha.

(iso), www.Zdravi.Euro.cz

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

Martin Vedral

Je třeba konstatovat, že zástupců okresů se sešlo méně než 50%. Nadto tzv. „Shromáždění předsedů OS ČLK“ není žádným orgánem ČLK. Pokud by vůbec podobné shromáždění bylo oprávněno přijmou jakékoliv usnesení (a ono přijalo), jednalo by se o usnesení nelegitimní. Žádný orgán ČLK totiž nemůže přijmout usnesení, není-li usnášení schopen (to jest neníli účast vyšší než 50%). Jedná se tedy o pouhý názor dr. Kubka a některých předsedů OS ČLK, který v žádném případě nemůže být vydáván za názor ČLK.

Ing. Zdeněk Charvát, daňový poradce

Proboha, ce to za nesmysl v tomto článku, že ČLK chce zvýšení úhrady za státní pojištěnce na 25 %. Vždyť to byl naprosto jasný a prosazený požadavek senátora za ODS. ČSSD si opět chce přivlastnit cizí zásluhy. Lžou, lžou a lžou, je třeba je poslat z politické scény do historické stoupy.


Ohodnoťte tento článek!