ČLK: Chybí penalizace za zneužívání služeb

Titulní obrázek

Ministerstvo zdravotnictví bude s novináři znovu diskutovat na téma regulační poplatky ve zdravotnictví. Zeptali jsme se prezidenta České lékařské komory Milana Kubka, jaké má komora výhrady k současnému systému regulačních poplatků. „Především je nutné snížit manipulační poplatky v lékárnách, protože to jsou nehorázné částky, pacienti jsou z toho hodně vystresovaní, protože oni už tak platí poměrně vysoké doplatky za léky,…“ řekl Kubek

Pane prezidente, co byste na poplatcích chtěl změnit?

„Především je nutné snížit manipulační poplatky v lékárnách, protože to jsou nehorázné částky, pacienti jsou z toho hodně vystresovaní, protože oni už tak platí poměrně vysoké doplatky za léky a výsledek je potom ten, že po nás lékařích pacienti chtějí abychom jim předepisovali co největší balení léků. Pokud možno každý lék hned třikrát, což je to maximální možné množství. To znamená tlak na zvyšování spotřeby léků a řada pacientů potom zbytečně doma medikamenty kupí, protože když dojde ke změně jejich léčby tak předešlé léky jim doma zůstávají. Podle mě je těch 30 korun za položku na receptu skutečně nehorázných. Pokud tedy regulační poplatek tak skutečně za celý recept, přibližně deset korun a bez ohledu na to, co je na receptu napsáno.

Důležité je, aby byly doplatky pacientů za recept počítány do určitého ochranného limitu, tak jak to v jiných vyspělých zemích kde podobný systém existuje je. Mám na mysli to, že u nás se poplatek za hospitalizaci, poplatek za LSPP, ani skutečné doplatky pacientů do toho pětitisícového limitu nezapočítávají. Takže jednoznačně je nutné všechny doplatky a poplatky započítávat. Pacienti jsou naštvaní a částečně jejich zlosti dopadá na nás lékaře, protože pan ministr je daleko…“

Koho byste od poplatků osvobodil?

Dále by mělo být standardní, že budou od poplatků osvobozeny děti do 18 let, které nemají svůj příjem. Uvedu příklad proč. Zrovna včera mi pacient kuřák, piják alkoholu mával před nosem papírem, že je v sociální nouzi. Ano, on sice v nouzi je, nic neplatí, ale rodiče, kteří mají více dětí, poctivě chodí do práce, tak za děti platí jako mourovatí. Proč mají být trestáni lidé za to, že mají děti.“

Jak se díváte na poplatky za hospitalizaci?

Poplatek za hospitalizaci 60 korun je strašně nízký a pro nemocnice v podstatě nepřináší žádný efekt. Nepokrývá ubytovací náklady a jeho regulační funkce je zcela nesmyslná, protože pacient nemůže rozhodovat o tom, zda bude hospitalizován či nebude. Pokud by měla částka 60 korun rozhodovat o tom, zda bude pacient propuštěn či nikoliv, tak je to celé špatně. Tato částka je příspěvkem na hotelové služby, které poskytuje nemocnice, ale je to hrozně málo, zde by bylo třeba mluvit o částce kolem 150 až 200 za den,ovšem limitovat to počtem dnů v roce, což je ve světě také zcela obvyklé. Maximálně třeba 20 dnů. Člověka to zcela ekonomicky nepoloží, ale zvýhodněni budou dlouhodobě nemocní, kterým se dnes 60 korun do žádného pětitisícového limitu nepočítá.

Co se týká LSPP, záchranné služby, ambulancí a nemocnic, tak tam nám jednoznačně chybí nějaký penalizační poplatek za zneužívání těchto služeb. Nechci tím odrazovat lidi, aby v indikovaném případě navštívili lékařskou službu první pomoci či aby si zavolali záchrannou službu, ale , to by bylo na posouzení lékaře, pokud se jedná o zneužívání tak by měl být k dispozici citelný penalizační poplatek, třeba 500 korun. Pochopitelně by tato částka nebyla příjmem lékaře a pacient by měl samozřejmě šanci se odvolat k posudkovému lékaři. Současných devadesát korun zneužívání těchto služeb nezabrání.“

Kde poplatky chybí?

„Dále je nutné zavést poplatek za neakutní převoz sanitním vozem. Nyní sanitky suplují taxislužbu a pacienti, kteří ji potřebují, ale jejich stav není tak vážný na to aby si museli volat záchrannou službu, tak čekají často i několik hodin na převoz. Výrazně bych zvýši poplatek za návštěvu praktického lékaře, protože 30 korun je zcela demoralizujících. Buď tento poplatek zvýšit, nebo zrušit úplně. Dále ČLK zcela odsuzuje to, aby pojišťovny od lékařů vybírali pokuty za nevybírání regulačních poplatků a zároveň odsuzujeme to aby k tomuto dostali pravomoc ze zákona.“

Olga Pavlíková, Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!