ČLK chystá omluvu za perzekuci židovských lékařů před válkou

podpis, dokumenty, smlouva

Česká lékařská komora (ČLK) podle dnešních Lidových novin (LN) připravila omluvu židovským lékařům za křivdy, kterých se vůči nim dopustilo vedení předválečných lékařských profesních organizací. LN píšou, že předválečné vedení lékařské komory se 14. října 1938 podílelo na přípravě memoranda s ostře antisemitskými opatřeními.

Omluvu, jejíž text navrhl kardiolog Aleš Herman, by komora měla schválit ve čtvrtek 18. března, informuje deník.

LN píšou, že text omluvy minulý čtvrtek jednohlasně schválila Vědecká rada ČLK. Vrcholný orgán komory – představenstvo – by se mělo omluvou zabývat tento týden. „Podklady jsem ještě neviděl, ale předpokládám, že ke schválení spíše dojde,“ řekl prezident ČLK Milan Kubek.

Omluva se má týkat období tzv. druhé republiky, jak se říká zhruba půlroční době v historii Československa, která předcházela jeho zániku v březnu 1939, kdy Čechy a Moravu obsadilo Německo a na Slovensku vznikl samostatný stát.

LN píšou, že 14. října 1938 – dva týdny po přijetí mnichovské dohody, na jejímž základě muselo Československo postoupit nacistickému Německu své pohraničí – sepsaly profesní komory lékařů, advokátů, notářů a inženýrů memorandum, ve kterém navrhovaly vládě omezit počet Židů ve svobodných povoláních na takové procento, které by odpovídalo jejich zastoupení ve společnosti.

Následovalo přání, „aby pro budoucnost vůbec nebylo přípustno v zájmu nejdůležitějších statků národa, aby povolání lékařská, právnická a technická byla vykonávána Židy“.

Za lékaře memorandum odsouhlasilo vedení Lékařské komory v Praze a Ústřední jednoty československých lékařů.

LN informují, že advokáti se za chování svých předchůdců v letech 1938 až 1945 omluvili loni v dubnu. Omluvu lékařů připravil kardiolog Aleš Herman.

„Memorandum nelze chápat jinak než jako antisemitský a diskriminující dokument, za jehož signaci našimi představiteli cítíme povinnost se omluvit. Činíme tak bez jakékoliv snahy hodnotit a soudit pohnutky našich předchůdců s odstupem dlouhých 72 let. Vážení členové ČLK, kolegové, lékaři židovského původu, přijměte naši omluvu za čin našich předchůdců,“ píše se podle LN v textu.

Herman LN řekl, že se omluvu rozhodl projednat při příležitosti nynějšího výročí okupace Čech a Moravy Německem. „20. února jsem to navrhl na představenstvu ČLK. Bylo mi řečeno, že je to správné a mám omluvu vyhotovit,“ řekl.

Smysl omluvy obhajuje tím, že po únoru 1948 komunisté lékařskou komoru zrušili, přičemž obnovena byla až v roce 1991. „V následujícím období zřejmě nikdo historické prameny neznal a teprve ve chvíli, kdy ta hrůza vyplynula na povrch, jsme se k tomu takto postavili,“ řekl Herman k omluvě.

Ředitele Židovského muzea Lea Pavláta přichystaná omluva potěšila. „Je to projevem slušnosti, a to tím spíše, že se za své kolegy omlouvají ti, kteří se ničím neprovinili,“ řekl.

Podle historika a politologa Jana Rataje profesní komory protižidovská opatření skutečně přijaly, ale k masovému vyhazování Židů z ordinací a kanceláří došlo až po německé okupaci Čech a Moravy 15. března 1939.

Židé byli naprosto vytěsněni z české politiky a vláda Rudolfa Berana, který vedl kabinet v době před i po oku paci Čech a Moravy, počítala do budoucna s arizací jejich majetku a konečným vystěhováním.

Ohodnoťte tento článek!