ČLK: hejtman porušil s dokumentací zákon

Česká lékařská komora se v pondělí ostře ohradila proti tomu, že hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel předal zdravotnickou dokumentaci tragicky zemřelého trenéra české hokejové reprezentace Ivana Hlinky jeho manželce Liběně Hlinkové. Podle komory tak hejtman porušil zákon…

„Hejtman porušil zákon, když osobně převzal zdravotnickou dokumentaci zemřelého Ivana Hlinky a předal ji za velkého mediálního zájmu paní Hlinkové. Tento postup je totiž protiprávní. Nikoli proto, že by přístup k informacím neměla paní Hlinková mít, ale proto, že zdravotnická dokumentace nepatří do rukou úředníka, ani politika, ale výlučně do rukou osob stanovených zákonem,“ píše se v pondělním prohlášení České lékařské komory.

Lékaři o vydání nerozhodují

Komora se zároveň ohradila vůči tvrzení, že lékaři karlovarské nemocnice odmítli vydat zdravotnickou dokumentaci paní Hlinkové.

„Lékaři nemohou rozhodovat o vydání či nevydání zdravotnické dokumentace, neboť ta je majetkem nemocnice a nikoliv jejich.“

Lékaři by měli, dle názoru ČLK, informovat nejbližší pozůstalé a měli by jim i umožnit nahlédnout do zdravotnické dokumentace, pokud si to přejí.

„To se i podle našich informací v případě paní Hlinkové stalo. Tudíž spekulace o pokusu lékařů něco utajit nám připadají nespravedlivé, nepravdivé a ve svém důsledku poškozující pověst lékařského stavu,“ píše se v prohlášení.

Podle České lékařské komory není v případu hejtmana Josefa Pavla významné, zda on sám prohlásil, že do zdravotnické dokumentace Ivana Hlinky nenahlížel.

„Je otázkou, zda by krajský hejtman postupoval stejně, kdyby šlo o běžného občana a případ nebyl sledován sdělovacími prostředky. Zákon musí dodržovat i politik,“ uvádí se v prohlášení ČLK.

V dokumentu se dále uvádí, že pacient má v souladu s Úmluvou o lidských právech a biomedicíně i se zákonem právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě.

„Po jeho smrti mají logicky toto právo osoby oprávněné chránit jeho osobnost – manželka, děti. A není-li jich, pak rodiče, nerozhodl-li pacient za svého života jinak,“ uzavírá prohlášení České lékařské komory.

Václav Pergl, Právo

Ohodnoťte tento článek!