ČLK lékařům: registry prozatím bojkotujte!

Sněmovna v pátek sice schválila návrh zákona o péči o zdraví lidu, který upravuje fungování zdravotních registrů, ale dokud zákon neschválí prezident a nevyjde ve Sbírce zákonů, doporučuje ČLK lékařům, aby data svých pacientů do registrů neposílali…

Česká lékařská komora lékařům opět doporučuje, aby se neřídili vyhláškou. Ministryně Součková považuje takové jednání ČLK za „truc“.

Sněmovna v pátek sice schválila návrh zákona o péči o zdraví lidu, který upravuje fungování zdravotních registrů, ale dokud zákon neschválí prezident ČR Václav Klaus a nevyjde ve Sbírce zákonů, doporučuje ČLK lékařům, aby data svých pacientů do registrů neposílali. Lékaři mohou totiž být podle prezidenta ČLK Davida Ratha za poskytování informací o pacientovi trestně stíháni nebo mohou být podrobeni vyšetřování Úřadem na ochranu osobních údajů. Za nedodržení vyhlášky jim naopak žádné postihy nehrozí.

MZ vydalo v lednu 2004 vyhlášku, kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému. „Národní registry může upravovat pouze zákon,“ uvedl D. Rath. Stejný postoj zaujal i Úřad na ochranu osobních údajů, který poukázal na „závažné nedostatky vyhlášky zejména na překročení rozsahu zmocnění a rozpor se zákonem o ochraně osobních údajů“.

„Data do Národních zdravotních registrů není možné ani rozumné zadržovat, protože by mohlo dojít k vážnému poškození zdraví, zvláště u nemocných s onkologickými a ostatními chronickými onemocněními, jejichž léčba je závislá na znalosti a vyhodnocení průběhů diagnóz u podobných typů,“ reagovala na postoj ČLK ministryně Součková. D. Rath namítá, že žádný pacient nemůže být ohrožen, protože registry obsahují především data ke zpětnému využití a registry podle něj rozhodně nesouvisí s akutní léčbou.

(klu), www.Zdravi.Euro.cz, 20.2.2004

Ohodnoťte tento článek!