ČLK: Ministerstvo s námi změny nekomunikovalo

Titulní obrázek

Česká lékařská komora si stěžuje, že s ní ministerstvo zdravotnictví nespolupracovalo při tvorbě sítě specializovaných traumacenter a onkologických center. Resort se ale brání, tvrdí, že spolupracovalo s příslušnými odbornými společnostmi, ČLK prý považuje za zpolitizovanou…

Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo zúžit na základě odborného auditu síť traumacenter ze čtrnácti na deset zařízení. Hodnocení se účastnila například Česká společnost úrazové chirurgie. Na auditu onkologických center se podílela Česká onkologická společnost a Radioterapeutická společnost. Česká lékařská komora ale k jednání přizvána nebyla, a to se ji příliš nezamlouvá. „V současnosti vzbuzují v řadách odborné i laické veřejnosti velké pochybnosti snahy rušit některá traumatologická a onkologická centra. Česká lékařská komora v této souvislosti upozorňuje, že ani tato závažná rozhodnutí nebyla s odborníky ČLK konzultována,“ stěžuje si komora ve svém usnesení.

Zároveň vyzývá ministra zdravotnictví Tomáše Julínka (ODS), aby zveřejnil metodiku a výsledky zmíněných auditů a poskytl přehled investičních prostředků, které byly v posledních pěti letech do center investovány. „ČLK je nejenom garantem kvality lékařské péče, ale zároveň ze zákona hájí profesní zájmy lékařů, a proto má zájem i povinnost účastnit se na přípravě změn, které se dotýkají nezanedbatelného množství lékařů. Na základě těchto informací bude moci Česká lékařská komora k prováděným a navrhovaným změnám zaujmout kvalifikované stanovisko,“ uvedl mluvčí komory Michal Sojka. Ministerstvo zdravotnictví ale nevidí ve svém postupu žádný problém. „My jsme nechtěli, aby práce na tom, jak má vypadat síť traumacenter a onkologických center byla zpolitizovaná, aby pan Kubek zase vystupoval jako maskovaný agent pana Ratha,“ reagoval pro ČTK mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt.

Lidovcům se redukce nelíbí

S novou koncepcí traumatologických a onkologických center nesouhlasí lidovci, širší vedení KDU-ČSL pověřilo stranického předsedu Jiřího Čunka, aby s ministrem o záležitosti jednal. Má se pokusit zabránit zániku některých z nich. Podnět vznesli na zasedání celostátní konference KDU-ČSL představitelé zlínského a pardubického kraje. Podle Julínkova rozhodnutí mají v těchto regionech traumacentra zaniknout, v Pardubicích prý nebude ani onkologické centrum.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

ČLK: Ministerstvo s námi změny nekomunikovalo
Ohodnoťte tento článek!