ČLK napadá ministerstvo kvůli rezidenčním místům

Ministerstvo zdravotnictví mělo podle České lékařské komory porušit zákon, když s ní nespolupracovalo při stanovení počtu rezidenčních míst pro lékaře a výše příspěvku jejich zaměstnavateli. Ministerstvo kritiku odmítá, tvrdí, že návrh komora obdržela včas.

Česká lékařská komora se má podle zákona podílet na stanovení počtu rezidenčních míst i výši dotace. Jenže to se podle prezidenta komory Milana Kubka nestalo a právě tím mělo ministerstvo postupovat v rozporu se zákonem.

„Zákon byl porušen, neboť ČLK nebyla k žádnému jednání ani spolupráci ministerstvem přizvána a návrh, se kterým ČLK nesouhlasí, vypracovalo ministerstvo bez jakékoli spolupráce s ČLK,“ uvedl Kubek v tiskovém prohlášení.

Komora podle něj již koncem prosince minulého roku zaslala ministryni stížnost na nezákonný postup v této věci. Jenže ministerstvo jakoukoliv kritiku odmítá a stížnosti komory nechápe.

„Ministerstvo zdravotnictví řádně zaslalo České lékařské komoře návrh k připomínkám včas a to dne 21.12. Stejně tak jej obdržely i další odborné subjekty definované v zákoně,“ reagoval na dotaz Zdraví.Euro.cz mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.

Komora žádné připomínky nezaslala

Podle ministerstva to byla právě komora, která nezaslala žádné konkrétní připomínky k předloženému návrhu. Stejně tak to prý bylo i v předchozím roce. „Ministerstvo zdravotnictví tedy naprosto nechápe dnešní zavádějící a nepravdivé tvrzení prezidenta České lékařské komory,“ doplnil Sršeň.

Ministerstvo pro letošní rok vypsalo 784 rezidenčních míst, nejvíce, 120, pro všeobecné praktické lékařství, 91 pro chirurgii a vnitřní lékařství a 66 pro gynekologii a porodnictví.

Měsíční příspěvek je od 4167 korun pro vnitřní lékařství do 28.056 korun pro všeobecné praktické lékařství. Podpora státu pro zaměstnavatele rezidentů za celou specializační přípravu, která trvá od tří do pěti let, má být 346,5 milionu korun.

Počet míst vychází i z údajů ÚZIS

Odbor vědy a vzdělávání podle Sršně vycházel při návrhu počtu rezidenčních míst z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky, Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, akreditačních komisí a resortní analýzy.

Výsledná čísla vycházejí z počtu absolventů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství v předchozím roce, počtu lékařů v přípravě v konkrétní vzdělávacím programu, nedostatku specialistů v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání a celkové výše finanční dotace pro lékařské zdravotnické pracovníky.

„Ministerstvo nejprve navrhlo počet rezidenčních míst na základě výše uvedených údajů, aby následně oslovilo univerzity, odborné společnosti a Českou lékařskou komoru a předložilo jim počet rezidenčních míst pro rok 2010, ke kterému se mohly jednotlivé společnosti vyjádřit a v případě nesouhlasu napsat své připomínky,“ shrnul mluvčí.

Ohodnoťte tento článek!