ČLK napadla náborovou akci Mé ambulance – registrace za notebook

stetoskop, zdravotnictví, počítač

Náborovou akcí společnosti Moje ambulance se zřejmě bude zabývat etická komise České lékařské komory (ČLK). Síť ordinací praktických lékařů láká lidi na slib, že každý sedmdesátý nově on-line registrovaný vyhraje notebook.

Podle prezidenta ČLK Milana Kubka je postup společnosti neetický, pacientům prý zamlčuje, že registrací v síti ztratí svého dosavadního praktického lékaře. Společnost kritiku odmítla jako neobjektivní, používá prý standardní marketingové nástroje.

„Občan je vyzýván k aktu, jehož právní dopad zpravidla vůbec nezná a netuší, že se tím odhlašuje od svého dosavadního lékaře, kterého již nadále nemůže navštěvovat. Pojištěnec je tak nedůstojným způsobem uváděn v omyl,“ uvádí na webu ČLK Kubek.

Předsedkyně představenstva Moje ambulance Lenka Laníková ČTK sdělila, že pacientům po prvotním opomenutí začali zdůrazňovat, že přihlášením k novému lékaři opouštějí původního.

Procedura přijetí je tříkolová a je podle ní vyloučeno, že by byl kdokoli uveden v omyl. Celkový počet klientů se blíží 80.000, počet klientů přilákaných vidinou notebooku neuvedla.

„Vycházíme z předpokladu, že spokojený klient oplývající důvěrou ke svému lékaři nemá důvod ke změně a nemůže jej k tomu přimět leták či spotřebitelská soutěž,“ shrnula Laníková.

Kubek uvedl, že doporučí lékařům, kterým byli „odebráni pacienti“, aby dávali podnět k disciplinárnímu řízení orgánům ČLK. Orgánům registrujícím nestátní zdravotnická zařízení Kubek doporučí, aby zvážily, zda se nejedná o správní delikt.

Zdravotní pojišťovny by podle něj měly žádat při přeregistraci pojištěnce jeho vlastnoruční podpis na listině, z níž bude zřejmé, že končí u dosavadního lékaře.

Moje ambulance nabídla od 24. dubna do 24. června notebook každému 70. on-line registrovanému klientovi, který absolvuje vstupní prohlídku a bude mezi prvními 1750 soutěžícími. Registrace a vstupní prohlídka byly zdarma, platilo se 30 korun za návštěvu u lékaře. Formulář umožnil zaškrtnutím políčka potvrdit účast v soutěži, nebyla tedy automatická.

„ČLK poskytne právní podporu a pomoc svým členům, kteří se rozhodnou napadnout uvedenou praxi u soudu jako nekalou soutěž, stejně jako těm, kteří se rozhodnou podat trestní oznámení pro eventuální spáchání trestného činu poškození cizích práv,“ uvádí na webu Kubek.

Podle etických norem ČLK se lékař má zdržet aktivit, které přímo nebo nepřímo znamenají propagaci či reklamu jeho osoby a lékařské praxe a ve svých důsledcích jsou zaměřeny na rozšíření klientely. ČLK může za porušení kodexu postihnout jen své členy, nikoli majitele řetězce.

Praxi Mojí ambulance napadla ČLK už před dvěma lety, kdy zahájila činnost. Ambulance jsou hlavně v supermarketech, kde jsou blíže klientům. Lékaři se ve směnách střídají, ordinuje se celý den, to v běžné ambulanci lékař nemůže. Lékaři z hypermarketů to považují za zdravou konkurenci. Ministerstvo zdravotnictví proti novince nemělo výhrady, označilo ji za legální.

Ohodnoťte tento článek!