ČLK: Nedostatek lékařů již ohrožuje zdravotní péči

Titulní obrázek

České republice chybí podle České lékařské komory velké množství lékařů a tento nedostatek již začal ohrožovat zdravotní péči. Hlavní příčinou této „personální devastace“ jsou nedostatečné výdaje na zdravotnictví. Prezident komory Milan Kubek chce na tento problém dnes upozornit ministryni Danielu Filipiovou na zasedání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny…

Česká lékařská komora je přesvědčena, že personální situace představuje nejpalčivější problém českého zdravotnictví. V současné době proto připravuje vlastní personální doporučení pro zdravotnická zařízení. „Nemůžeme občanům garantovat, že se jim ve všech zdravotnických zařízeních dostane kvalitní zdravotní péče,“ uvedl prezident komory Milan Kubek. Hlavní příčinou tohoto nedostatku jsou podle něj zejména malé výdaje do zdravotnictví, které stále zaostávají za možnostmi naší ekonomiky. Upozornil dále, že pracující lékaři stárnou a průměrný věk praktického lékaře již v roce 2006 překročil hranici 52 let. Mezi členy České lékařské komory se také zvyšuje počet důchodců a klesá počet soukromých lékařů.

Další problém spočívá také v odlivu českých lékařů do zahraničí. „Přibližně čtvrtina promočního ročníků každý rok odchází za prací do zahraničí. Nejoblíbenějšími cílovými zeměmi jsou Velká Británie, kam odchází zhruba 800 lékařů a Německo, do kterého odejde přibližně 300 lékařů,“ dodal Kubek. Nejhorší situace je podle něj v bývalých okresních nemocnicích. „Ty po přeměně na akciové společnosti již nemusí respektovat tzv. státní tarifní tabulky a tak jsou mzdy zdravotních sester v těchto nemocnicích za stejnou práci v průměru o 12% nižší a u lékařů o 6,5% nižší než v nemocnicích státních,“ je přesvědčen prezident.

Podle komory nedostatek lékařů potencuje špatná organizace práce, kdy nemocniční lékaři na jedné straně zůstávají ekonomicky závislí na příjmech za přesčasovou práci a na straně druhé kvůli bariéře mezi nemocnicemi a soukromými lékaři se na zajišťování nepřetržité zdravotní péče podílí pouhá třetina lékařů.

msvo, www.Zdravi.Euro.cz

ČLK: Nedostatek lékařů již ohrožuje zdravotní péči
Ohodnoťte tento článek!