ČLK o.s. se snaží prosadit zákonnou limitaci

Ve včerejších večerních hodinách skončilo další kolo přípravného dohodovacího řízení (DŘ) mezi zástupci pojišťoven a lékařů. Schůzka skončila nedohodou. Zástupci ČLK o.s. jednoznačně odmítli, aby byl stávající systém plateb a regulací zachován, zástupci pojišťoven zase nehodlali přistoupit ani na snahy ČLK o.s. reálně zavést zákonnou limitaci ceny práce lékařů …

(1 Kč a 12 hodin na kalendářní den), ani na požadavek Sdružení smluvních lékařů, který předložil návrh na úhrady výkonovým systémem s hodnotou bodu 1,08 Kč nebo s hodnotou bodu 1,xx Kč, ve kterém by byla hodnota 1 Kč navýšena koeficientem změny cen.

Pojišťovny argumentují tím, že by navrženou výši plateb neufinancovaly. Podle P. Frňky z České národní zpravotní pojišťovny „byla ze strany pojišťoven deklarována snaha řešit „historické nespravedlnosti“ úhrad zohledněním poskytované péče“, což však zástupci lékařů nebyli ochotni akceptovat.

Jak Zdraví.Euro.cz sdělil M. Vedral z ČLK o.s. je stávající nejasný a komplikovaný způsob plateb způsoben tím, že se v minulých čtyřech letech vždy zástupci lékařů dohodli s pojišťovnami, ale za cenu pro ně nijak zvlášť výhodných podmínek. Ty se v dnešní době staly již neúnosné, a proto se nyní ČLK o.s. snaží o to, aby “proběhla zákonem daná limitace“, tj. 1 Kč a 12 hodin na kalendářní den. I samo ministerstvo je prý podle M. Vedrala nespokojeno se současnou situací a nepovažuje systém plateb za zcela průhledný.

„Uvědomujeme si, že by navýšení znamenalo pro pojišťovny jistou zátěž, ale nedomníváme se, že by to mohlo jejich systémem nějak otřást,“ řekl Zdraví.Euro.cz předseda Svazu smluvních lékařů ČR P. Tautermann. Dodal, že by se změna zatím týkala jen šesti měsíců, během kterých by ministerstvo zdravotnictví i pojišťovny celý systém monitorovaly a mohly by v průběhu této doby nebo v dalším období uplatnit „rozumné regulace“. Těmi by se daly odstranit chyby, vzniklé ještě v dobách „historických limitů“ a zároveň eliminovat některé „neoprávěné zisky pojišťoven“.

Pokud v závěrečné fázi jednání nedojde ke shodě, což je velmi pravděpodobné, bude mít další osud v rukou ministerstvo. V případě nedohody při DŘ má totiž podle zákona právo rozhodnout, zda bude platit předchozí dohoda, nebo stanovit výši plateb novou vyhláškou. P. Tautermann k tomu uvedl, že „ministerstvo zdravotnictví má plnou svobodu k rozumnému rozhodnutí, a tentokrát, na rozdíl od minulých případů, doufáme, že využije své pravomoci stanovit výši plateb“. Nový způsob plateb by podle něj „oprávněné požadavky“ poskytovatelů zdravotní péče alespoň částečně uspokojil. „Na 1 Kč a 12 hodin bychom byli přistoupili, přestože jsme původně navrhovali 1 korunu a 8 haléřů“, dodal.

Miroslava Toušová, Zdraví.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!