ČLK pasovala rytířem vesnického rodinného lékaře Engelharta

ČLK

Sedmnáctým Rytířem českého lékařského stavu se stal vesnický rodinný lékař ze severočeského pohraničí a bývalý politický vězeň a vězeňský lékař Hugo Engelhart. V Kaiserštejnském paláci ho dnes večer pasoval na rytíře prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.

Podle něj lze těžkou životní pouť oceněného považovat za kroniku 20. století. „Patří k představitelům bezejmenných lékařů, kteří se nikdy nezpronevěřili svému svědomí,“ řekl Kubek poté, co položil Engelhartovi na rameno meč a předal mu stříbrnou medaili a slavnostní sponu.

Stavovská organizace uděluje titul od roku 1996 lékaři, který se mimořádně zasloužil o etiku povolání, rozvoj medicíny a humanismu nebo projevil mimořádně statečný občanský či lékařský postoj. Čerstvě pasovaný rytíř se cítil poctěn. V krátkém projevu uvedl, že ho v současnosti trápí neutěšený stav společnosti, která podle něj není zdráva a navíc mezi lidmi upadá význam rodin, které přitom mají být základem každého národa. „Šest roků světové války a čtyřicet let bolševické vlády vedly k morálnímu rozkladu společnosti,“ řekl Engelhart. Poté vyzval k následování křesťanských hodnot.

Engelhart se narodil 13. března 1926 v Olomouci v českoněmecké rodině, kvůli svému původu musel sloužit také ve wehrmachtu. Na lékařské fakultě Univerzity Karlovy promoval v roce 1951. Působil převážně v okrese Děčín, krátce byl závodním lékařem v dolech.

Jako vysokoškolák vstoupil do České strany národně sociální a zúčastnil se studentských pochodů na Hrad s delegací k prezidentu Edvardu Benešovi v únoru 1948. V procesu zinscenovaném StB byl odsouzen k 16 letům vězení a ztrátě občanských práv. Ve vězení v Rtyni v Podkrkonoší léčil vězně z uhelných dolů, na Pankráci byl ve vězeňské porodnici.

Po amnestii v roce 1960, než získal občanská práva a akademický titul, pracoval jako dělník na pile. Od roku 1962 byl lékařem ve Verneřicích v Českém středohoří. V obvodu měl 14 obcí, v zimě špatně přístupných. Musel zastat i výkony jiných odborností, včetně drobných chirurgických zákroků, ORL, kožního lékařství, porodnictví a pediatrie.

Engelhart spoluzakládal v roce 1968 pobočku K 231, byl jejím tajemníkem. Od roku 1990 je předsedou okresní pobočky Konfederace politických vězňů. Byl dva roky zastupitelem a členem městské rady v Děčíně. Děčínští gymnazisté o něm natočili film v projektu Bojovníci proti totalitě očima dětí. Je na http://www.bojovniciprotitotalite.cz/videa/detail/32.

Ohodnoťte tento článek!