ČLK: Terapeuté čínské medicíny nejsou zdravotníci

Vědecká rada České lékařské komory zásadně odmítá návrh na zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání „terapeuta tradiční čínské medicíny“ a „specialisty čínské medicíny“.

Vážená paní poslankyně,
Vážený pane poslanče,

dovoluji si Vás tímto seznámit s negativním stanoviskem České lékařské komory k návrhu prof. MUDr. Vyzuly, na doplnění zákona č. 96/2004 Sb., o vzdělávání zdravotníků, o obory terapeuta a specialisty čínského léčitelství. Tento návrh byl doporučen členy Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny, což považujeme za zásadní chybu.

Vědecká rada České lékařské komory zásadně odmítá návrh na zavedení odborné způsobilosti k výkonu povolání „terapeuta tradiční čínské medicíny“ a „specialisty čínské medicíny“. Vědecká rada ČLK považuje tzv. tradiční čínskou medicínu za pouhé léčitelství. Tento návrh je nebezpečným průlomem, neboť legislativně přiznává čínskému léčitelství statut medicínského oboru, a tím zvýhodňuje čínské léčitelství oproti jiným léčitelským metodám. Vědecká rada ČLK trvá na stanovisku, že léčitelství, ať již vychází z jakýchkoliv tradic, není zdravotnickým povoláním.

Svým podpisem toto stanovisko schvaluji následující členové Vědecké rady ČLK:

MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK;
MUDr. Zdeněk Mrozek Ph.D. – viceprezident ČLK, předseda Vědecké rady ČLK;
MUDr. Pavel Kubíček – výkonný sekretář VR ČLK;
prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.;
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA;
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.;
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.;
prim. MUDr. Martin Čihař;
doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.;
doc. MUDr. Václav Dostál;
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.;
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.;
prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.;
MUDr. Pavel Horák, CSc.,MBA;
MUDr. Věra Hořínová;
prof. MUDr. Michal Hrdlička CSc.;
prim. MUDr. Jaromír Cheníček;
MUDr. Anna Jedličková;
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.;
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.;
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.;
doc. MUDr. Přemysl Klír, CSc.;
prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.;
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA;
doc. MUDr. Ján Lešták, CSc.;
MUDr. Ota Mach;
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.;
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.;
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.;
doc. MUDr. Ivana Oborná, Ph.D.;
MUDr. Jan Pajerek;
prim. MUDr. Karel Roztočil, CSc;
MUDr. Václav Runt;
MUDr. Zdeněk Schwarz;
MUDr. Zdeněk Slavík;
prof. MUDr. Štěpán Svačina, CSc.;
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.;
MUDr. Jaroslav Štrof, CSc., MBA;
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA;
prof. MUDr. Jaroslav Veselka, CSc.;
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.;

Představenstvo České lékařské komory se s doporučením Vědecká rady ČLK ztotožnilo na svém zasedání 25.3.2017, a to jednomyslně.

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

dovoluji si Vás tímto požádat, abyste respektoval(a) negativní stanovisko profesní lékařské samosprávy podložené názorem výše uvedených předních odborníků, kteří zasedají v její vědecké radě, a nepodpořil(a) návrh na začleňování čínských léčitelů mezi zdravotnická povolání. Jde o velmi nebezpečný precedens.

S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek
prezident České lékařské komory

Ohodnoťte tento článek!