ČLnK: Naše lékárny nevydělávají peníze vývozem léků do zahraničí

Česká lékárnická komora reaguje na článek uveřejněný 23. ledna na webu iDNES.cz pod názvem Pětina českých léků končí v zahraničí, Heger chce nelegální vývoz zastavit.

Česká lékárnická komora (ČLnK) dlouhodobě usiluje o zamezení reexportu léčiv z České republiky a zavedení opatření směřujících k zabezpečení dostatečného množství kvalitních léčiv pro české pacienty. Striktně odmítá nepravdivá tvrzení, že lékárny „zneužívají díru v zákoně a vydělávají na vývozu léků“. Lékárny nemohou vyvážet léčiva mimo území České republiky.

Vývoz léků do zahraničí je záležitostí provozovatelů distribučních společností, nikoli lékáren. Držitelem distribučního povolení se může stát po splnění zákonných podmínek prakticky jakákoli právnická nebo fyzická osoba. Ta může být současně provozovatelem lékárny, ale i jiného zdravotnického zařízení.

Kontrolním orgánem v oblasti distribuce léčiv je Státní ústav pro kontrolu léčiv, který přímo podléhá ministerstvu zdravotnictví. Již dnes je vybaven dostatečnými pravomocemi k zamezení provádění nelegálních praktik v oblasti zacházení s léčivy. Pro zamezení nelegálního vývozu léčiv do zahraničí by mu proto stačilo důsledně využívat možností, které vyplývají z platných právních předpisů.

Česká lékárnická komora jednoznačně odmítá nepravdivé nařčení lékáren, které se s dalšími hrubě zkreslenými informacemi objevilo například v článku „Pětina českých léků končí v zahraničí, Heger chce nelegální vývoz zastavit“, zveřejněném 23. ledna 2012 na webu iDNES.cz.

Česká lékárnická komora důrazně upozorňovala na možná rizika vývozu léčiv již před vstupem České republiky do Evropské Unie. Tehdejší vedení ministerstva zdravotnictví a Státního ústavu pro kontrolu léčiv však této hrozbě nevěnovala patřičnou pozornost.

V současnosti je ČLnK iniciátorem legislativních změn projednávaných v rámci připravované novely zákona o léčivech, jejichž cílem je zabezpečení dostatečného množství kvalitních léčiv pro české pacienty.

Ohodnoťte tento článek!