ČLnK: Návrat výdeje vakcín prostřednictvím lékáren je logický krok, pozitiva pro pacienty převažují

Česká lékárnická komora (ČLnK) nesouhlasí s negativním postojem některých praktických lékařů a jednoho distributora léčiv k plánované změně ve výdeji vakcín, která bude zavedena v souvislosti s nařízením EU. Lékaři nemohou ověřovat pravost léčivých přípravků, tím pádem nemohou ani od 9. 2. 2019 vydávat vakcíny. Nařízení zároveň neumožňuje ověření vakcín distributorem. Odlišná úprava české legislativy v tomto směru tedy není možná.

Výdej nepovinných vakcín budou v ČR proto opět obstarávat výhradně lékárny, stejně jako v celé Evropě. Podle ČLnK doprovází tento návrat pozitiva, která výrazně převažují nad údajnými obtížemi zmiňovanými praktiky. Pacienti získají možnost svobodné volby, kde vakcínu pořídit a budou mít lepší přehled o ceně vakcín a úhradě očkování. Dalším významným benefitem pro pacienty je zejména výdej spojený
s odbornými instrukcemi lékárníků a zvýšení potenciálu pro žádoucí nárůst míry proočkovanosti populace.

V únoru 2019 vstupuje v platnost tzv. protipadělková směrnice ovlivňující také výdej vakcín pro nepovinná očkování. Lékárny budou i u nich pomocí speciálního 2D kódu na krabičce ověřovat pravost léků, což má zabránit padělkům v distribuční síti. Jde o implementaci nařízení Evropské komise, které má zvýšit bezpečnost pacientů a sjednotit praxi výdeje vakcín v Evropské unii. V nedávné době se k připravované změně vyjádřili někteří praktičtí lékaři, kteří s ní nesouhlasí a vytváří poplašné zprávy o možných komplikacích vyplývajících z přesunu výdeje vakcín z jejich ordinací. Výdej vakcín přitom v lékárnách i nyní běžně probíhá a přináší výrazná pozitiva.

„V ostatních zemích EU, jichž se rozhodnutí týká, je nový systém přijímán bez problémů a bez výhrad. Přímou distribucí vakcín do ordinace lékaře je přitom omezena svobodná volba pacienta na výběr a vyzvednutí vakcíny v kterékoli lékárně,“ říká PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK, a dodává: „Nejde o žádnou komplikaci, pacienti nebudou muset nesmyslně putovat mezi lékárnou a lékařem. Stačí, když jim lékař předepíše a zašle eRecept a následně se budou moci sami rozhodnout, kde si předepsanou vakcínu opatří. Pro lékárníky navíc není problém vakcíny do ordinací předat i za pomoci přenosné lednice pro zachování teplotního režimu.“

Výdej vakcín v lékárnách je ve členských zemích Evropské unie zcela běžný a proočkovanost jejich obyvatel je v porovnání s Českou republikou na vyšší úrovni. Vysoká úroveň pokrytí celé populace je přitom v zájmu celé společnosti. Očkování chrání nejen samotného jedince, ale díky možnému přerušení řetězce přenosu také ty, kteří očkováni nebyli.

Cena bude pro pacienty transparentnější

Pro pacienty je stěžejní, zda převažují výhody nad nevýhodami, které může očkování přinést. Dalším nesporným benefitem vyplývajícím z nového systému distribuce je zvýšení transparentnosti ceny aplikace vakcíny. V současné době není platba za vakcínu a výkon očkování prakticky oddělena, pacienti proto nemají přesný přehled kolik a za co platí. „Pacienti často nedokáží rozlišit, jakou částku hradí za aplikaci a jakou za samotnou vakcínu. Je paradox, že míra proočkovanosti může být snížena neadekvátním poplatkem za očkování, který je v podstatě skrytý v celkové ceně hrazené pacientem,“ upozorňuje prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

Edukace ze strany lékárníků může zvýšit míru proočkovanosti

Možné přerušení chladového řetězce je hlavním argumentem lékařů proti novému formátu distribuce prostřednictvím lékáren. Ani tento argument však nepovažuje ČLnK za opodstatněný. „Lékárny dodržují chladový řetězec velmi pečlivě a farmaceuti pacienty jasně instruují, jak s vakcínou, stejně jako s jakýmkoli jiným termolabilním lékem, zacházet, aby nebyly ovlivněny její vlastnosti. Nesmíme také zapomínat na to, že vakcína má mít při aplikaci pokojovou teplotu,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK.

V častější interakci lékárníků s pacienty při vydávání vakcíny navíc spatřuje
i potenciál pro navýšení proočkovanosti populace, které je v zájmu preventivních programů státu: „Pokud bude výdej v kompetenci lékárníka, má příležitost, jakožto kvalifikovaný zdravotnický profesionál, dopomoci edukací širokého spektra obyvatel ke zvýšení proočkovanosti. Právě lékárníci jsou mezi zdravotníky těmi, se kterými se pacienti setkávají nejčastěji. Se staronovou formou výdeje vakcín se tak využije i skutečnosti, že jsou odborné rady lékárníků ohledně zdraví a prevence přínosem pro celé zdravotnictví,“ shrnuje další výhody Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Možnost aplikace vakcíny přímo v lékárnách zvyšuje podíl očkovaných

V některých zemích, mezi které patří například Velká Británie, Francie, Irsko, Švýcarsko či Portugalsko, mají lékárny mnohem širší kompetence. Jejich odborný personál může vakcínu také přímo aplikovat, čímž se očkování stává pro pacienty ještě dostupnějším. To má kladný vliv na celkové procento očkovaných lidí a ochranu celé populace. „Jednou ze zemí, kde se mohou v posledních letech pacienti nechat očkovat i v lékárnách, je Portugalsko. Praxe ukázala, že se s tímto rozšířením proočkovanost mezi jeho obyvateli výrazně zvýšila a proběhla bez jakýchkoli komplikací. Dle zkušeností ze zahraničí se ukazuje, že lékaři nemusí být výhradními poskytovateli očkování. Zpřístupněním vakcín od jiných subjektů a možnou aplikací mimo běžnou pracovní dobu lze dosáhnout zlepšení ve výsledcích proočkovanosti populace. To by mělo být společným cílem všech zdravotníků,“ říká Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

Ohodnoťte tento článek!