ČLnK: Zvýšení DPH na léky zhorší zdravotní péči

léky

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schvaluje ve třetím čtení návrh zákona, který povede k postupnému zvýšení daně z přidané hodnoty u léků a zdravotnických prostředků. Nejprve dojde ke zvýšení DPH z 10 na 14 procent a od roku 2013 na 17,5 procent. Podle České lékárnické komory (ČLnK) se tímto krokem zvýší náklady pacientů a zdravotních pojišťoven až o 4,5 miliardy korun ročně.

Sanace deficitu státního rozpočtu a důchodového systému finančními prostředky určenými k léčbě pacientů není podle lékárníků morálně přijatelné. Podle dlouhodobě prezentovaného názoru ČLnK by měla být DPH uplatňovaná na léky co nejnižší. Tím by bylo podle komory zajištěno, že se maximum prostředků vybraných v rámci zdravotního pojištění vrátí zpět pacientům.

Podle lékárníků přináší zvyšování DPH vyšší náklady nejen pacientům, ale i zdravotním pojišťovnám, vede ke složitější a méně přehledné tvorbě cen a úhrad léčiv a celkově zvyšuje náklady na zdravotní péči v systému, který se prý i bez této zátěže potýká s chronickým nedostatkem peněz.

Česká republika se vymyká průměru EU

„Česká republika se postupně stává v rámci Evropské unie zemí, která se přístupem ke zdanění léků výrazně vymyká z obvyklých hodnot. Schválená cílová 17,5% výše DPH je u léků více než dvojnásobná v porovnání s průměrem zemí EU, z nichž některé země léky ani nezdaňují a neodčerpávají tak prostředky určené pro léčení svých občanů,“ říká viceprezident ČLnK Michal Hojný, podle kterého je převod peněz ze zdravotnictví do státního rozpočtu velmi nešetrný vůči pacientům.

Hojný upozorňuje, že v případě léků vydávaných na recept s úhradou ze zdravotního pojištění zaplatí vyšší cenu částečně pacienti a částečně zdravotní pojišťovny. V případě léků bez úhrady prý zaplatí navýšení pouze pacienti.

„Pokud se finanční limity lékařů pro předepisování léčiv nezvýší o předpokládaný nárůst DPH, dojde k omezení péče, nebo opět dopadne zátěž na pacienty. Nezbývá mi než zopakovat, že lékárny nemají vzhledem k silné cenové regulaci prostor pro kompenzaci zvýšené DPH,“ dodává viceprezident.

Výše DPH v evropských státech na léky hrazené z veřejného systému ZDE

ČLnK: Zvýšení DPH na léky zhorší zdravotní péči
Ohodnoťte tento článek!