Co bude dál s českolipskou nemocnicí?

O zřízení obchodních společností ve svých dvou nemocnicích uvažuje Liberecký kraj. Ačkoliv se Poslanecká sněmovna snaží privatizaci nemocnic zabránit, hejtmani zvažují, jakou cestou jí dosáhnout…

Česká Lípa –

„Zřejmě by to nebylo formou transformace příspěvkových organizací, ale založili bychom nové obchodní společnosti, které by jejich aktivity postupně převzaly,“ řekl liberecký hejtman Petr Skokan.

Představitelé Svazu pacientů ČR ale tuto možnost považují za obcházení, respektive porušování zákona.

„S vážným znepokojením sledujeme, jak vysocí představitelé regionální samosprávy již předem veřejně prohlašují, že neuznávají ustanovení zákona o zákazu převádění nemocnic na obchodní společnosti, že ho obejdou a nedají si poroučet,“ oponuje Josef Mrázek, viceprezident Grémia Svazu pacientů ČR.

Současný stav, tedy forma příspěvkové organizace, je podle ředitele českolipské NsP Miroslava Vacka v řadě hledisek nevhodná.

„Například bylo určeno plošné navýšení platů o sedm procent. To nejenže masívně zvyšuje náklady nemocnice, ale je pro pracovníky demotivující,“ argumentuje Miroslav Vacek.

V zahraničí hospodaří nemocnice jako forma neziskových organizací. „Nyní se zvažuje, jaká forma hospodaření by byla pro zdravotnická zařízení vhodnější. Například v Českých Budějovicích funguje nemocnice jako akciová společnost a má dobré výsledky,“ zamýšlí se ředitel českolipské NsP. „Změny bych se nebál, důležité jsou úmysly zřizovatele a managementu,“ říká.

Zákon, který má zabránit transformaci nemocnic schválili poslanci poté, co jej vrátil Senát. Nyní jej musí ještě podepsat prezident.

EVA VLASTNÍKOVÁ, Českolipský deník

Ohodnoťte tento článek!