Co bude se zadluženou lounskou nemocnicí?

V posledních dnech se stále častěji objevují zprávy, že státní nemocnice, hospodařící s obrovským dluhem, by měla být převedena na jiného zřizovatele, například město…

Louny – Na celou hodinu se v pondělí protáhla diskuse o současném stavu Nemocnice s poliklinikou Louny na jednání zastupitelstva města. V posledních dnech se stále častěji objevují zprávy, že státní nemocnice, hospodařící s obrovským dluhem, by měla být převedena na jiného zřizovatele, například město. I proto měli zastupitelé o čem jednat.

Prvním impulzem bylo vystoupení předsedkyně komise městské rady pro zdravotnictví MUDr. Hany Bradáčové. „Městem se šíří zprávy o kritickém stavu nemocnice, také naše komise byla nedávno pověřena úkolem předložit radním zprávu o stavu nemocnice,“ předeslala Dr. Bradáčová. Snahy komise, v jejímž čele stojí, o pravidelný tok informací mezi nemocnicí a radnicí nejsou nijak nové. Už v lednu 1998 podala komise návrh na zřízení správní rady nemocnice, což prý mohlo již tehdy zajistit systematickou spolupráci mezi oběma stranami. Tím víc pak byli členové komise překvapeni, když do dozorčí rady nemocnice nebyl zvolen žádný z nich, ale radní Pavel Jirkovský a místostarostka Věra Mirvaldová. „Proč tedy radní po nás žádají samostatnou zprávu, když dva z nich jsou ve správní radě NsP?“ divila se Bradáčová.

Její komise se zabývá prý situaci v nemocnici systematicky, ale má jen poradní hlas. Zprávu, kterou komise vypracovala před dvěma týdny, dostali jako podkladový materiál i zastupitelé. Jako konkrétní pomoc nemocnici navrhuje zpráva přispět nemocnici jednorázově částkou deset miliónů korun a v dalších letech vždy ve výši 20% z celkového rozpočtu města. Současně požádala dr. Bradáčová, aby zastupitelé rozhodli, zda chtějí či nechtějí ve městě nemocnici zachovat. „Pokud se rozhodnou, že ne, pak budou muset ovšem umět lidem také vysvětlit, že mají jiné priority než nemocnici, například divadlo nebo městské koupaliště,“ dodala.

Zastupitelé však důležité rozhodování odložili. Proti se vyslovili například Bedřich Štauber, Květoslav Saidl a J. Kůrka. „Pokud by město skutečně dotovalo státní nemocnici ročně požadovanými deseti milióny, za co bychom pak opravovali ulice, pomáhali důchodcům, školám nebo přispívali dětem na sportovní a zájmovou činnost?“ tázal se Kůrka. Na přetrvávající nemožnost dostat od managementu nemocnice jakýkoliv solidní ekonomický podklad, z nějž by bylo možno poznat, jak vznikly současné dluhy ve výši kolem 40 miliónů korun, poukázal poté radní a člen správní rady NsP Pavel Jirkovský. Neprošel ani návrh dr. Bradáčové na usnesení, jež mělo zavazovat radní, aby podnikli všechny kroky k zachování nemocnice.

Hodinová diskuze byla nakonec uzavřena usnesením, v němž zastupitelstvo města „vyjadřuje zájem na zachování nemocnice v Lounech“. Nicméně, jak v závěru naznačil starosta Loun Emil Volkmann, jedná vedení města v současné době již se zřizovatelem, Okresním úřadem v Lounech. Město požaduje audit a další ekonomické informace, z nichž by bylo zřejmé, do jaké míry stačí úhrady zdravotních pojišťovem pokrýt oprávněné náklady nemocnice s poliklinikou, případně návrhy na možné zlepšení výsledků hospodaření celého zařízené. Zatím se nepodařilo ani ověřit, zda v minulosti uzavřené nevýhodné smlouvy, jež zbavily nemocnici možných příjmů za praní prádla, prodej tepla či léků, jsou nezvratné, nebo je možno je dodatečně vypovědět. Podle Volkmanna je přístup přednosty okresního úřadu Josefa Kopice k žádosti města velmi vstřícný. Radnice by měla požadované informace dostat. Teprve pak bude hledat další řešení.

TÁŇA VAVŘÍNOVÁ, Deník Lučan, 24.4.2002

Ohodnoťte tento článek!